Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 28

4 Для постачальника бурового інструменту в шахту рудника встанов­лена норма обслуговування бурильників – 5 чол. Визначити непряму норму обслуговування, виражену у мвідбитої гірничої маси, якщо в шести різних вибоях норми часу на 1 м3 встановлені такі: 0,72 люд-год.; 0,54 люд-год.; 0,84 люд-год.; 0,76 люд-год.; 0,9 люд-год. і 0,65 люд-год. Тривалість робочого дня при п'ятиденному робочому тижні 7 год.

5 Розрахувати норми на свердління 21 отвору в заготовці з чавуну: D=28 мм, глибина – 65 мм, додаткова довжина на врізання та вихід   свердла – 10 мм, кількість обертів – 145 об/хв, подача – 0,45 мм/об, допоміжний час – 1,1 хв, ВОП і ОБ – 9,6%  від оперативного часу.

6 На підприємстві підвищення годинного виробітку становило 7,4%. Визначити змінювання денного і річного виробітку при таких умовах:

а) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 год. до 7,9 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 232 до 234;

б) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,9 год. до 7,8 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 232 до 234;

в) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 год. до 7,9 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 235 до 230.

Проаналізувати отримані результати.

Варіант 59

1 Попит на робочу силу та її пропозиція.

2 Перегляд норм і оцінка їх якості.

3 У зв'язку з модернізацією і частковою заміною застарілого обладнання на нове трудомісткість одиниці продукції знижена з 102 до 96 люд-год. Визначити приріст продуктивності праці та зниження трудомісткості у відсотках.

4 План на квартал – 1050 вузлів машини, фактично здано ВТК    1094 вузли. Норма часу – 0,82 люд-год. на вузол, розцінка розраховується виходячи зі ставки за розрядом праці 9,3 грн за годину. За виконання плану виплачується премія у розмірі 24% заробітку і 1,5% заробітку за кожний відсоток перевиконання. Крім того, за економію матеріалів виплачується премія у розмірі 56% вартості зекономлених матеріалів. За планом витрати матеріалів передбачаються у розмірі 12 кг, фактично витрати становили 10,5 кг на виріб, ціна 1 кг – 5,6 грн. Розрахувати загальну суму заробітної плати робітника за квартал.

5 Розрахувати норму багатоверстатного обслуговування і норму виробітку робітника-багатоверстатника за кінцевою продукцією (кг продукції за зміну з 8 год.), якщо tма=22 хв, t3=3 хв, Кд =0,85, а нормативна продуктивність кожного верстата – 54 кг/год.

Примітка. При розрахунку визначити час безпосередньої праці усіх верстатів, що обслуговуються з урахуванням їх послідовного пуску з початку зміни, після обідньої перерви і послідовної зупинки перед обідньою перервою та в кінці зміни.

6 Слюсар-складальник відпрацював за місяць 184 год., виконав такий обсяг робіт:

Назва приладу

Кількість

Норма часу,

 нормо-год.

Розцінка,

грн

Здано з 1-го подання

ТА

81

0,73

5,82

80

НЦ-2М

74

1,22

9,15

74

ВС-3

35

0,28

3,04

27

Розрахувати суму заробітної платні слюсаря за відрядно-преміальною системою, якщо за 100% зданих виробів з першого подання йому виплачується премія у розмірі 43% відрядного заробітку, а за кожний пункт зниження цього показника розмір премії зменшується на два відсотки.

Варіант 60

1 Суміщення професій та розширення зон обслуговування.

2 Основні елементи організації праці на підприємстві.

3 У кар'єрі гірничорудного підприємства застосовано новий високопродуктивний екскаватор, у зв'язку з чим продуктивність завантаження руди зросла на 16,8%. Питома вага завантаження у загальних трудовитратах – 25,3%. Одночасно вміст металу у руді знизився на 4,5%. Визначити змінювання продуктивності праці робітників кар'єру з видобутку руди і за кінцевим продуктом (видобуток металу).