Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 46

4 При токарній обробці чавунних заготовок, одержаних за допомогою лиття «у землю», виникають такі додаткові трудовитрати: піскоструминне очищення лиття – 0,75 люд-год. на деталь; вибивання стрижнів — 0,51; зняття зайвих припусків (2 проходи) – 0,81; обробка деталі на токарному верстаті за 3 переходи – 3,42 люд-год. При точному литті в кокіль операції з піскоструминного очищення лиття і вибивання стрижнів не потрібні, а зайвий припуск знімається за 1 прохід. Час обробки не змінюється. Визначити резерв зростання продуктивнос­ті праці при зміні процесу лиття “в землю” на лиття в кокіль.

5 Робітник-почасовик з місячним окладом 1870 грн відпрацював за розрахунковий місяць 22 робочих дні по 8 год., в інші дні хворів. Розрахувати його почасову заробітну плату за цей місяць, якщо за графіком кількість 8-годинних змін у місяці – 22.

6 Розрахувати tм на токарну обробку валу довжиною 330 мм,  якщо: l1+l2= 6,5 мм, припуск на обробку становить 5 мм, а глибина різання – 1,5 мм, s=0,5 мм/об, п = 400 об/хв. На підставі норми машинного часу визначити tшт і норму виробітку, якщо Тзм= 8 год., tвоп = 5,2%, tобс = = 3,1% від оперативного часу, tпз = 22 хв на зміну, tдоп= 1,72 хв на вал.

Варіант 99

1  Показники використання трудових ресурсів.

2  Моніторинг соціально-трудової сфери.

3  За п'ятирічним планом розвитку народного господарства продуктивність праці в промисловості зросте на 24,7%, у будівництві – на 18,5%, на залізничному транспорті – на 10,4 %. Визначити середньорічні темпи приросту продуктивності праці в зазначених галузях.

4  Інструментальник V розряду (годинна ставка – 12,5 грн) відпрацював за місяць 178 год. За професійну майстерність йому встановлена надбавка в розмірі 24 % тарифної ставки. Протягом 15 днів він виконував роботу за відсутнього постачальника інструменту III розряду (годинна ставка – 7,5 грн). Визначити заробітну плату інструментальника за розрахунковий місяць.

5  Годинна продуктивність драги ІЗТМ становить 248 м3 гірничої маси, за добу драга працює 19 год., добовий норматив кількості робітників – 23 чол. З 5 годин простою 3 години є технологічно необхідними, а 2 години простою виникають внаслідок вимушених зупинок для очищення барабана, ланцюга і завалочного люка від пеньків і сміття. Визначити, чи є резерв зростання продуктивності праці бригади драги, якщо її збільшити на 2 чоловіки (бульдозерист і робітник розрізу), за рахунок чого кількість годин безпосередньої роботи за добу зросте до 21. Скільки при цьому буде видобуто кубометрів гірничої маси за рахунок ефективнішого використання устаткування?

6  Розрахувати tм на відрізання заготовки, суцільним перерізом D=124 мм і прорізання канавки глибиною 12 мм відрізним різ­цем при одному режимі роботи верстата: s=0,15 мм/об,  n=96 об/хв.

Варіант 100

1  Безробіття та його види.

2  Види норм праці.

3  На підприємстві планується збільшити випуск продукції з 77 млн грн до 84,5 млн грн, а виробіток продукції на одного працюючого – з 11,2 тис. грн до 13,8 тис. грн. Визначити приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці і кількості працівників у звітному і плановому періодах: а) абсолютний; б) за індексним методом; в) за відсотками приросту обсягу випуску продукції, продуктивності праці і кількості працюючих.  

4  Визначити резерв зростання продуктивності праці на підприємстві з кількістю робітників 2480 чол., якщо в одному із цехів з 1 червня буде модернізовано 120 верстатів, продуктивність праці на модернізованих верстатах підвищиться на 64%. На кожному верстаті зайнято по одному робітнику.