Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 42

6  Робітник-відрядник V розряду (годинна ставка – 9,8 грн) відпрацював за місяць 168 год. Премія йому визначена в розмірі 25% прямого заробітку. Крім того, робітнику встановлена надбавка за професійну майстерність у розмірі 18%. Визначити суму заробітної плати робітника за даний місяць.

Варіант 90

1  Фактори зростання продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці.

2  Планування праці.

3  У цеху за звітний період нормовані витрати праці відрядників становили: за токарні роботи – 50 тис. нормо-год., за фрезерні – 64 тис. нор­мо-год., за роботу на розточувальних верстатах – 28 тис. нормо-год. Середній рівень виконання норм — 112,5%. Витрати праці робітників, зайнятих на погодинних роботах, за зазначеними видами робіт становили відповідно 5, 7 і 2,5 тис. люд.-год. Коефіцієнт неврахованих робіт – 1,013. Визначити технологічну трудомісткість програми цеху за видами робіт і в цілому по цеху.

4  Вирішено провести ряд заходів щодо поліпшення використання робочої сили. Це дозволить зменшити брак продукції (відносне вивільнення 7 чол.); зменшити втрати робочого часу (17 чол.); впровадити заходи щодо вдосконалення технології (73 чол.); скоротити апарат управління на 18 чол. Вихідна кількість працюючих на заводі – 1250 чол. Визначити резерв зростання продуктивності праці за рахунок кожного заходу, а також за їх сукупністю.

Розрахувати норму виробітку в тоннах і тонно-кілометрах на перевезення вантажу автомобілями з урахуванням таких нормативів: відстань – 15 км, швидкість з вантажем – 50 км/год., без вантажу – 70 км/год., час завантаження – 12,8 хв, розвантаження – 7,6 хв на рейс, вантажопідйомність автомобіля – 5,3 т, коефіцієнт використання вантажопідйомності – 0,94. Час на ПЗ і ОБ – 40 хв на зміну, час ВОП перекривається простоями під завантаженням і розвантаженням.

Примітка. Час руху розраховується за формулою ,

де L – відстань, км; V – швидкість, км/год.

6  Визначити суму заробітної плати робітника-відрядника V розряду за підземні гірничі роботи (годинна ставка – 17,2 грн, тривалість робочого дня – 7 год. при п'ятиденному тижні), якщо на роботах з IV розряду він виконав норми виробітку на 110 %, відпрацював 22 зміни по 7 год., з них 6 других змін, 4 нічних і, крім того, в один із днів працював понаднормово під час ліквідації аварії – 4,8 год. Премія нарахована у розмірі 40 % заробітку. Годинна ставка IV розряду – 15,3 грн.

Варіант 91

1  МОП та її діяльність в Україні.

2  Оплата праці у бригадах.

3  За даними таблиці визначити трудомісткість обслуговування при одержанні сірчаної кислоти у перерахуванні на 1 т моногідрату для різ­них видів застосовуваного устаткування.

Виробництво

Застосовуване устаткування

Витрати праці робітників на виготовлення 1 т сірчаної кислоти, люд.-год./т моногідрату

ремонтно-механіч-ний цех

цех  КВП

електро­цех

енергоцех

залізнич-ний цех

1

Піч КС-200 для спалювання сірки

0,053

0,043

0,045

0,002

0,042

2

Форсункова піч

0,105

0,007

0,003

0,002

0,045

3

Піч ЖКС-200

0,047

0,034

0,003

0,001

0,045

4

Циклонна піч

0,039

0,019

0,004

0,001

0,042

5

Піч КС-450 для випалу колчедану

0,267

0,026

0,007

0,003

0,152

4  Розрахувати місячну заробітну плату майстра машинобудівного підприємства II групи (посадовий оклад – 1800-2100 грн), якщо йому встановлений максимальний оклад; підприємство і цех виконали план за всіма показниками (максимальний розмір премії – 65 % місячного посадового окладу), з 23 робочих днів за графіком майстер відпрацював 19 днів, 4 дні хворів, але на свято брав участь у ліквідації аварії без надання йому додаткового дня відпочинку.