Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 45

Варіант 96

1 Нормування допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, часу перерв на відпочинок і особисті потреби.

2 Зайнятість як соціально-економічне явище.

3 Робітник обслуговує три холодновисадні автомати, годинна продуктивність кожного з яких становить 45 деталей. За графіком кожний автомат зупиняється для профілактики і підналагодження на 24 хв за 8-годинну зміну, при цьому робітник простоює. Резервом підвищення використання обладнання є організація планово-профілактичних робіт і підналагодження в міжзмінний час. Визначити резерв зростання продуктивності праці робітника, якщо за новим порядком обслуговування кожен автомат буде працювати 474 хв за 8-годинну зміну, а також резерв виробітку трьох автоматів.

4 Наладник верстатів з ЧПУ VII розряду (годинна ставка – 16,3 грн) за нормою повинен обслуговувати 5 верстатів зі змінною продуктивністю 46 умовних деталей на кожному верстаті. Праця  налад­ника оплачується за непрямою відрядною системою залежно від виробітку обслуговуючого ним верстатного комплексу. Визначити розцінку за умовну деталь і суму відрядного заробітку наладника за місяць, якщо на всіх верстатах вироблено 5390 умовних деталей.

5 На ділянці термічної обробки машинобудівного підприємства бригада термістів у складі п’яти чоловіків обслуговує три одиниці обладнання. Оперативний час термообробки деталі Топ=6,2 хв­, кількість деталей, вироблених одиницею обладнання за 1 цикл обробки, – 10 шт., tобс=3,1%, tпз=2,5, tвоп=3,7% від оперативного часу. Визначити   нор­му часу на одиницю продукції.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника за відрядно-преміа­ль­ною системою оплати праці, якщо Нч=0,91 нормо-год., Рвід=5,57 грн, виготовлено за місяць 277 виробів. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 20% відрядного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання – в розмірі 1,3% від відрядного заробітку. Відпрацьовано 21 робочий день при 8-годинній тривалості робочого дня.

Варіант 97

1 Робоче місце та його організація. Атестація робочих місць.

2 Соціальна політика держави.

3 Конвеєр з виготовлення дверних полотен за нормативом повинні обслуговувати 6 робітників. Скорочення кількості робітників на конвеєрі на одну людину могло б підвищити продуктивність праці у тих
п’яти, що залишилися. Однак це призведе до періодичних простоїв конвеєра, що становить загалом 108 хвилин за 8-годинну зміну. Визначити, чи доцільні ці економічні заходи щодо скорочення одного робітника на конвеєрі.

4 Постачальник бурового інструменту на рудник обслуговує три комплексні бригади очисних вибоїв. Змінна норма виробітку на кожну бригаду – 154 м3 руди. Виробіток першої бригади – 161 м3, другої –  158 м3, третьої – 156 м3. Визначити за непрямою відрядною системою заробіток постачальника інструмента, якщо він відпрацював 23 зміни по 6 год., розрахункова годинна ставка – 14,8 грн.

5 Визначити змінну норму виробітку при Тзм=480 хв, якщо оперативний час обробки деталі Топ =12 хв, tобс =3%, tвоп =3,5% від оперативного, а Тпз=24 хв на зміну. Передбачається підвищити норму виробітку на 10%. Визначити, як зміниться норма часу.

6 За місяць робітник відпрацював 23 робочі зміни, перевиконавши план на 14%. Годинна тарифна ставка робітника становить 12,4 грн, тривалість зміни – 8 год. Дві зміни з 23 за місяць робітник відпрацював у вихідні дні. Розрахувати місячний заробіток робітника, якщо при виконанні плану від 100% до 103% нараховується премія у розмірі 11% тарифного заробітку, від 104% до 107% – 18%, від 108% до 110% – 25%, від 111% до 115% – 45%.

Варіант 98

1 Трудові ресурси і трудовий потенціал.

2 Основні положення Закону України “Про оплату праці”.

3 У звітному році обсяг продукції підприємства становив 77,5 млн грн, а  кількість  працюючих – 6180 чоловік. Через п'ять років планується збільшити обсяг вироблення продукції до 92,5 млн грн, а кількість працюючих зменшити до 5880 чоловік. Визначити середньорічний приріст продуктивності праці.