Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 31

6 За рахунок матеріально-технічних факторів (упровадження нової техніки) трудомісткість знижена на 5,7%; упровадження заходів з НОП і поліпшення умов праці забезпечили збільшення кількості робочих днів за рік з 227 до 233 і тривалості змін з 7,6 год. до 7,9 год. За рахунок передових методів праці й впровадження системи оплати праці за кінцевими результатами виробництва продуктивність праці зросла на 1,13%. Розрахувати підвищення продуктивності праці за сукупністю всіх зазначених  факторів.

Варіант 65

1 Особливості  організації і оплати праці на малих підприємствах.

2 Потреба у кадрах: планування та забезпечення.

3 Відносне вивільнення робітників на підприємстві становило: за рахунок матеріально-технічних факторів – 105 чол., за рахунок поліпшення організації праці і виробництва – 38 чол. і за рахунок  соціальних факторів – 33 чол. Розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок економії робочої сили за кожною групою факторів і за їх сукупністю, якщо початкова кількість робітників була 1970 чол.

4 Розрахувати прямий відрядний заробіток і суму прогресивних доплат робітнику, якщо за місяць (184 год.) він відпрацював на основній роботі, за яку передбачена виплата "прогресивки", 236 нормо-год., а на допоміжних роботах, не передбачених основним завданням, ще 24 нор­мо-год.  Основні роботи виконує робітник V розряду (годинна ставка –10,5 грн), допоміжні – III розряду (годинна ставка – 8,9 грн). За основну роботу, виконану понад місячну норму, оплата проводиться за подвійними розцінками.

5 Трудомісткість всіх робіт із поточного ремонту обладнання – 28 тис. нормо-год. за місяць. Визначити наявну норму кількості робітників-ремонтників, якщо цех працює 22 дні по 7,9 год.

6 Розрахувати індекс змінювання середньомісячної заробітної плати робітника, якщо норми часу зменшені на 4,5%, тарифний коефіцієнт за розрядами виконуваних робіт зріс з 1,25 до 1,34, а втрати робочого часу за зміну зменшилися з 12% до 5,2%.

Варіант 66

1 Види норм.

2 Трудові конфлікти та методи їх вирішення.

3 У цеху впроваджено нове технологічне обладнання, у зв'язку з чим вивільнено для організації другої зміни 10 робітників. Робота в дві зміни дозволила провести відносне скорочення 8 допоміжних робітників. У результаті підвищення кваліфікації та суміщення професій було також вивільнено 3 робітники. Визначити приріст продуктивності праці за кожним фактором і за їх сукупністю: а) на основі економії робочої сили; б) індексним методом, якщо базова кількість робітників у цеху була 226 чол., а обсяг виробництва у плановому році збільшився на 12,4%.

4 На підземних гірничих роботах застосовується двоступенева відрядно-прогресивна система оплати: при виконанні норм виробітку на основних роботах від 100% до 110% розцінки за перевиконаний обсяг робіт подвоюються, а більше 110% – потроюються. Розрахувати загальний заробіток машиніста бурильної установки, якщо за 20 змін по 6,5 год. він виконав обсяг роботи 530 м3 гірничої маси при нормі виробіт­ку 19 м3 за зміну, годинна тарифна ставка для розрахунку розцінки – 19,7 грн.

5 Розрахувати норми часу і виробітку за 8-год. зміну для друкарки, яка працює на електричній машинці марки "Ятрань", при друкуванні рукописного тексту середньої складності без таблиць з цифровим матеріалом до 20%, з комплектуванням закладання 5 стор. і розкладання віддрукованих аркушів. Елементні нормативи часу такі: ПЗ і ВОП – 32 хв за зміну; формування закладання і розкладання віддрукованих аркушів – 2,5 хв; друкування однієї сторінки тексту – 11,7 хв.

6 У зв'язку із упровадженням ряду агротехнічних заходів трудомісткість обробки 1 га посівів вівса збільшена: внаслідок здійснення двократного снігозатримання у зимовий період – на 4,2%; у результаті ранньої сівби у вологий ґрунт – на 6,5%; внаслідок додаткової обробки посівів – на 2,7%. У результаті врожайність вівса збільшена з 20 ц/га до 27 ц/га. Визначити зміну продуктивності праці при її вимірюванні в 1 га оброблюваної площі і за кінцевою продукцією, а також враховуючи вплив фактора врожайності на кінцевий результат.