Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 44

5 Робітник IV розряду обслуговує напівавтоматичний верстат із годинною продуктивністю 120 виробів. За нормативами робота верстата за 8-годинну зміну становить 432 хв, інший час передбачений на регулювання, підналагодження і передачу зміни. Визначити прямий відряд­ний заробіток робітника, якщо він за місяць відпрацював 20 змін по 8 год. і здав ВТК 16680 виробів (годинна тарифна ставка – 9,6 грн).

6 Кожний із працюючих агрегатів за регламентом налагоджується 2 рази за зміну: за схемою 1 при Нчобс=13,5 хв і за схемою 2 при Нчобс=6,7 хв; Нчпер=0,8 хв, ВОП і ПЗ на зміну для наладника – 35,5 хв. Розрахувати норму обслуговування на 8-годинну зміну.

Варіант 94

1 Методи та способи нормування витрат робочого часу.

2 Планування підвищення продуктивності праці.

3 У базовому році трудомісткість виробничої програми на підприємстві становила 1480 тис. нормо-год. У плановому році вона за тих самих умов становила б 1640 тис. нормо-год. Але у зв’язку із заміною старого обладнання і вдосконаленням технології на окремих ділянках трудомісткість знижена на 125,8 тис. нормо-год. У цілому продуктивність праці на підприємстві підвищена на 8,5%. Визначити  приріст продуктивності праці, отриманий за рахунок соціально-економічних та організаційних факторів.

4 Розрахувати розцінку за 1 т продукції в кондитерському виробництві для чергового слюсаря з КВП та автоматики, якщо він обслуговує чотири апарати зі змінною нормою 22,8 т кожний. Тривалість зміни – 7,8 год., годинна тарифна ставка слюсаря – 8,8 грн.

5 Розрахувати норму штучного часу (tшт) в умовах дрібносерійного виробництва, якщо оперативний час обробки деталі становить 10,2 хв, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті потреби і перерви, обумовлені технологією та організацією виробничого процесу, становить відповідно tобс=3,5%; tвоп=3,1% та tтех=2,6% від оперативного.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника VI розряду за почасово-преміальною системою оплати праці. Годинна тарифна ставка робітника (Сг) – 11,8 грн, ним відпрацьовано за місяць (Твід) 176 год., премія за якісне виконання робіт (П) – 36% тарифної ставки.    

Варіант 95

1 Система соціальних гарантій у сфері праці.

2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

3 Використання нових тракторів підвищеної одиничної потужності та більш повного комплекту навісних знарядь до них дозволило знизити у господарстві трудомісткість 1 га посівів пшениці на 5,2%. У зв’язку з введенням бригадного підряду також підвищено ефективність використання робочого часу в період сільгоспробіт на 6,5%. У той самий час у зв’язку з несприятливими погодними умовами середня врожайність становила тільки 18,7 ц з 1 га замість 23,5 ц за планом. Визначити можливий приріст продуктивності праці та її реальне змінювання з урахуванням впливу кліматичних умов.

4 Розрахувати розцінку за 1 м3 вивезеної деревини для бульдозериста, який підтримує лісовозні дороги у проїзному стані в ліспромгоспі, якщо на лінії працює 18 лісовозних автомобілів, норма часу на вивезення – 0,09 люд-год. на 1 м3, тривалість робочого дня – 7 годин, розрахункова годинна ставка для бульдозериста – 9,9 грн, оплата праці – непряма відрядна з виплатою премії 24% заробітку за виконання кожного змінного завдання. Визначити заробіток бульдозериста, якщо за місяць (24 робочих днів по 7 год.) вивезено 39,1 тис. м3 лісу при плані 36900 м3.

5 Довжина обробки деталі на токарному верстаті – 700 мм; подача – 0,5 мм/об.; кількість обертів – 250 об./хв. Допоміжний час становить 16,8% від основного; tорг=2,4%; tвоп=3,2% від оперативного, а tтех=2,6% від основного часу. Визначити основний, оперативний час і норму штучного часу в умовах великосерійного виробництва.

6 Робітник V розряду за місяць виготовив 408 деталей при нормі часу на одну деталь 0,52 нормо-год. Відпрацьований час – Твід=176 год., годинна тарифна ставка – 12,0 грн. Оплата праці здійснюється за прямою відрядною системою. Визначити: 1) пряму відрядну розцінку на одиницю продукції; 2) відрядний заробіток; 3) коефіцієнт відрядного приробітку.