Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 16

4 Транспортник машинобудівного цеху обслуговує 20 верстатників. Тарифна ставка на транспортних роботах становить 7,3 грн за годину. Відпрацьовано 168 люд-год. Робітники, які обслуговуються, за місяць виконали норми у середньому на 117%. Визначити непрямий відрядний заробіток транспортника, якщо йому призначена премія в розмірі 20% заробітку.

5 Визначити норми кількості виробничих майстрів цеху, якщо норма управління  на одного майстра – 18 чол., кількість робітників у базовому році була 600 чол., обсяг виробництва в плановому році зросте на 10%, а продуктивність праці робітників – на 6%.

6 Визначити чинну та планову відрядні розцінки, виходячи з таких даних: норма часу на виготовлення одиниці продукції – 0,5 нормо-год., тарифна ставка відповідного розряду – 11,7 грн. Передбачається зменшити норму часу на 20%, а тарифну ставку збільшити на 25%. 

Варіант 33

1 Винагорода за працю. Організація оплати праці на підприємствах.

2 Соціальний захист.

3 Зі збільшенням глибини шахти на руднику підвищується твердість гірничих порід, зростають витрати робочої сили на обслуговування ствола шахти та клітьового підйому, що збільшує трудомісткість тонни руди на 2,1% на кожні 50 м глибини шахти. За планом щорічно глибина шахти має збільшуватися на 100 м, а продуктивність праці повинна зростати на 4,5%. Розрахувати, який приріст продуктивності праці повинні забезпечувати в цих умовах матеріально-технічні та інші фактори.

4 Слюсар-інструментальник на лісоділянці працює на умовах непрямої відрядної оплати праці від виконання норм із заготівлі лісу, обслуговуючи основні малі комплексні бригади (МКБ). За нормами обслуговування він повинен забезпечити роботу п’яти МКБ кількістю 6 чол. кожна. Норма заготівлі лісу – 7,2 м3 на люд-день. На лісоділянці за 22 дні заготовили 5417 м3 лісу. Визначити за непрямою відрядною системою заробіток слюсаря-інструментальника, якщо його тарифна годинна ставка – 8,3 грн. Він працював усі дні місяця.

5 Розрахувати норму штучного часу (­tшт) в умовах масового виробництва, якщо основний час обробки деталі – 30 хв, допоміжний час – 10 хв, tорг=3,5%, tвоп=4% від оперативного часу; tтех=2% основного часу.

6 На підприємстві працівникам установлені доплати за професійну майстерність. За розміром доплат працівники розподілені таким чином: 100 працівникам установлені доплати в розмірі 12% тарифної ставки; 150 – 16%; 115 – 20%; 56 – 24%. Визначити середній розмір доплати за професійну майстерність.

Варіант 34

1 Хронометраж.

2 Порядок проведення тарифних переговорів на галузевому (територіально-галузевому) рівні.

3 У базовому році трудомісткість виробничої  програми на підприємстві становила 1456 тис. нормо-год. У плановому році вона за тих самих умов становила б 1601,6 тис. нормо-год. Але у зв’язку із заміною старого обладнання і вдосконаленням технології на окремих ділянках трудомісткість знижена на 115,6 тис. нормо-год. У цілому продуктивність праці на підприємстві підвищена на 8,5%. Визначити  приріст продуктивності праці, отриманий за рахунок соціально-економічних та організаційних факторів.

4 Розрахувати розцінку за 1 т продукції в кондитерському виробництві для чергового слюсаря з КВП та автоматики, якщо він обслуговує чотири апарати зі змінною нормою 24 т кожний. Тривалість зміни – 8 год., годинна тарифна ставка слюсаря – 7,8 грн.

5 Розрахувати норму штучного часу (tшт) в умовах дрібносерійного виробництва, якщо оперативний час обробки деталі становить 10 хв, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті потреби і перерви, обумовлені технологією та організацією виробничого процесу, становить відповідно tобс=3,5%; tвоп=3% та tтех=2,5% від оперативного.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника VI розряду за погодинно-преміальною системою оплати праці. Годинна тарифна ставка робітника (Сг) – 11,8 грн, ним відпрацьовано за місяць (Твід) 173 год., премія за якісне виконання робіт (П) – 44% тарифної ставки.    

Варіант 35

1 Фотографія робочого часу.