Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 4

6  Розрахувати tм, tшт і tшк на свердління 5 отворів у кожній деталі: D=20 мм, L=30 мм, l1=l2=3 мм, n=160 об/хв, s=0,6 мм/об, час на встановлення, зняття деталі і переходи – 1,8 хв, ВОП і ОБ – 8 % оперативного часу, tпз на партію – 12 хв, у партії 30 деталей.

Варіант 7

1  Попит на робочу силу та її пропозиція.

2  Фотографія робочого часу.

3  У прокатному цеху вироблено за рік 15244 т прокату при плані 15000 т без зміни кількості промислово-виробничого персоналу. Визначити, як змінилася продуктивність праці в цеху.

Примітка. При незмінній кількості працівників обсяги виробництва і продуктивність праці змінюються однаково.

4  Базова кількість робітників на підприємстві 1365 чол., збільшення обсягу виробництва планується на 4 %. Визначити відносне вивільнення кількості робітників, якщо заплановано скоротити цілоденні втрати робочого часу на 3 дні (при базовій кількості робочих днів на одного робітника – 230), внутрішньозмінні втрати робочого часу – з 14% до 6%.

5  Слюсарю-складальнику встановлене нормоване завдання обсягом 194 нормо-год. на місяць (22 зміни по 8 год. при виконанні норм на 110%). За виконання завдання передбачена премія в розмірі 30 % почасового заробітку з урахуванням його нормативної напруженості. При напруженості 110% від норми премія збільшується на 10%, а при напруженості 90 % від норми – знижується на 10%. Визначити загальну суму заробітної плати слюсаря-складальника, якщо він має V розряд (годинна ставка – 7,8 грн), відпрацював усі дні місяця і виконав зав­да­н­ня обсягом 200 нормо-год.

6  Розрахувати tм, tшт, tшк і сумарний час на обробку партії деталей з 45 шт. на стругальному верстаті: ширина стругання в напрямку подачі В=300 мм, перебіг різця 35 мм, п=16 ходів, s=1,1 мм/ хід, припуск на обробку 9 мм, глибина стругання 3 мм, час на встановлення і зняття деталі – 32 хв, ВОП і ОБ – 10% від оперативного часу, tпз на партію деталей – 15 хв Визначити також норму виробітку за цих умов на            8-годинну зміну.

Варіант 8

1  Якість робочої сили і кваліфікація працівників.

2  Джерела інформації для аналізу трудових показників.

3  Річний видобуток вугілля на шахті становив 650 тис. т, а середньооблікова кількість працюючих – 1000 чоловік. За звітний період видобуток вугілля зріс на 6,5%; кількість працюючих зменшилася на 100 чоловік (за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів). Визначити змінювання продуктивності праці.

4  Визначити резерв зростання продуктивності праці за рахунок більш повного використання робочої сили і відносне вивільнення кількості робітників, якщо скоротити внутрішньозмінні втрати робочого часу з 12% до 6 %, брак продукції з 7% до 3 %, а кількість робочих днів на одного робітника збільшити з 229 до 234. Вихідна кількість 2100 чол.

5  Для робітників, варильників м’ясо-круп’яних консервів, встановлена почасово-преміальна система оплати праці. Премії виплачуються за виконання плану з сортності консервів і підвищення випуску консервів I сорту: за 100% виконання плану з сортності – 10 %, за кожен відсоток його перевиконання – 3%  заробітку. Розрахувати суму заробітної плати всієї ланки робітників, що обслуговують варильні апарати, якщо три варильники (V розряд, годинна ставка – 7,3 грн; IV розряд, годинна ставка – 6,4 грн; III розряд, годинна ставка – 5,7 грн) відпрацювали за місяць кожний по 176 люд.-год. При плані виробництва консервів I сорту – 80% робітники досягли виходу продукції I сорту – 84% при загальному виконанні плану за обсягом виробництва.

6  Розрахувати норму штучного, штучно-калькуляційного часу і нор­му виробітку на 8-годинну зміну, якщо час основної роботи, що виконується вручну, становив 12 хв на одну операцію, час допоміжної роботи – 6 хв, норматив ВОП і ОБ  – 10 % від оперативного часу, tпз на 16 однакових операцій – 12 хв

Варіант 9

1  Розподіл і кооперація праці на підприємстві. Організація робочих місць.

2  Винагорода за працю. Система оплати праці на підприємствах.