Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 29

4 Бригада робітників-відрядників виконала план з виробництва кінцевої продукції на 101,5%. Відпрацьовано 2010 люд-год., при цьому за рахунок праці з меншою кількістю норми виконані у середньому на 110%. Середній розряд робіт – 4,3 (годинна ставка IV розряду – 9,2 грн, V розряду – 10,5 грн). За виконання завдання передбачена премія у розмірі 33% заробітку, перевиконання матеріально не стимулюється. За економію електроенергії на суму 4540 грн передбачена премія у розмірі 38% фактичної суми економії. Визначити загальний бригадний заробіток.

5 Середня норма обслуговування верстатів одним електрослюсарем становить 34 верстати за зміну. Визначити кількість електрослюсарів у першу зміну і за добу, якщо коефіцієнт змінності – 1,72, а кількість верстатів у цеху – 284.

6 Трудомісткість річної виробничої програми верстатних робіт на унікальному обладнанні становить 2300 тис. нормо-год. Середня годинна тарифна ставка – 9,2 грн. Визначити річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників.

Варіант 61

1 Трудомісткість продукції та її види.

2 Профспілки та їх роль на ринку праці.

3 У ліспромгоспі освоєні нові бензопили і високопродуктивні трелювальні трактори, у зв'язку з чим продуктивність праці при інших однакових умовах зросла б на 10,2%. Проте після переходу на ділянки з меншим насадженням лісу трудомісткість робіт зросла на 6,2%. Визначити змінювання продуктивності праці з урахуванням  впливу природних умов.

4 Ланка з трьох робітників відпрацювала за місяць 522 год., у тому числі ланковий IV розряду – 176 год., робітник III розряду – 174 год. і робітник II розряду – 176 год. (годинні ставки відповідно 8,4, 7,5 і 6,9 грн). Вироблено 1246 одиниць продукції, норма часу  на одиницю – 0,47 люд-год., розцінка – 5,32 грн. За виконання завдання ланці нарахована премія у розмірі 34% відрядного заробітку. Розподілити заробітну платню  між членами ланки пропорційно відпрацьованому часу і присвоєним розрядам.

5 Нобсл наладника автоматичного обладнання становить 10 одиниць за зміну. Визначити планову середньооблікову  кількість наладників на підприємстві з режимом праці у дві зміни, номінальним фондом робочого часу – 265 змін, реальним – 252 зміни за рік, М=368 одиниць.

6 Слюсар-ремонтник, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою, обслуговує верстати трьох робітників. Його денна тарифна ставка (Сд) – 120 грн, змінна норма виробітку кожного з основних робітників, верстати яких обслуговуються, – 20 виробів. Фактично основними робітниками виготовлено за місяць 1780 виробів. Визначити непряму відрядну розцінку і відрядний заробіток за місяць.

Варіант 62

1 Безробіття як соціально-економічне явище.

2 Робочий час. Режими праці та відпочинку.

3 На продуктивність праці робітників машинобудівного заводу впливають такі фактори: 1) модернізація частини технологічного обладнання (у 32% основних робітників підвищилася продуктивність праці на 12,7%); 2) реалізація планів НОП (у всіх робітників зменшені втрати робочого часу з 14% до 11% річного фонду робочого часу); 3) підвищення коефіцієнта змінності (збільшення питомої ваги основних робітників в їх загальній кількості з 49% до 54%). Визначити приріст продуктивності праці за рахунок усіх трьох факторів та кожного окремо.

4 Бригада наладників, яка обслуговує лінію верстатів з ЧПУ, працює на умовах непрямої відрядної системи оплати. Відрядний заробіток виплачується пропорційно виконанню плану, премія у розмірі 34% заробітку нараховується за умови безперебійної роботи усіх верстатів згідно з графіком. За кожну годину простою верстата розмір премії зменшується на 1,5%, а за наявності простоїв понад 20 верстато-год. за місяць замість відрядного заробітку бригаді нараховуються тільки почасові тарифні ставки. Кількість наладників у бригаді – 8 чол.: 1 має VII розряд (годинна ставка – 15,3 грн), 2 – V розряд (годинна ставка – 13,5 грн) і 3 – IV розряд (годинна ставка – 10,8 грн). Розрахувати заробіток бригади наладників, якщо планове завдання виконане на 105,8%, за місяць сталося три відмови верстатів із втратою 7 верстато-год. роботи. Кількість робочих годин за місяць 178 на одного наладника.