Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 21

6  Розрахувати tм, tшт і tшк на свердління 12 отворів у кожній деталі: D=20 мм, L=30 мм, l1=l2=3 мм, n=120 об/хв, s=0,45 мм/об, час на встановлення, зняття деталі і переходи – 1,5 хв, ВОП і ОБ – 7,5 % оперативного часу, tпз на партію – 12 хв, у партії 70 деталей.

Варіант 44

1  Основні напрями моніторингу соціально-трудових відносин.

2  Принципи і форми зайнятості. Показники рівня зайнятості.

У прокатному цеху вироблено за рік 15200 т прокату при плані 14500 т без зміни кількості промислово-виробничого персоналу. Визначити, як змінилася продуктивність праці в цеху.

Примітка. При незмінній кількості працівників обсяги виробництва і продуктивність праці змінюються однаково.

4  Базова кількість робітників на підприємстві 1245 чол., збільшення обсягу виробництва планується на 3,5 %. Визначити відносне вивільнення кількості робітників, якщо заплановано скоротити цілоденні втрати робочого часу на 2,5 дні (при базовій кількості робочих днів на одного робітника – 228), внутрішньозмінні втрати робочого часу – з 12% до 5,8%.

5  Слюсарю-складальнику встановлене нормоване завдання обсягом 194 нормо-год. на місяць (22 зміни по 8 год. при виконанні норм на 110%). За виконання завдання передбачена премія в розмірі 25 % почасового заробітку з урахуванням його нормативної напруженості. При напруженості 110% від норми премія збільшується на 10%, а при напруженості 90 % від норми – знижується на 10%. Визначити загальну суму заробітної плати слюсаря-складальника, якщо він має V розряд (годинна ставка – 10,5 грн), відпрацював усі дні місяця і виконав зав­да­н­ня обсягом 210 нормо-год.

6  Розрахувати tм, tшт, tшк і сумарний час на обробку партії деталей з 40 шт. на стругальному верстаті: ширина стругання в напрямку подачі В=520 мм, перебіг різця 42 мм, п=12 под. ходів, s=1,15 мм/под. хід, припуск на обробку – 10 мм, глибина стругання – 4 мм, час на встановлення і зняття деталі – 2,5 хв, ВОП і ОБ – 12% від оперативного часу, tпз на партію деталей – 16 хв. Визначити також норму виробітку за цих умов на 8-годинну зміну.

Варіант 45

1  Формування трудових ресурсів.

2  Норми часу, виробітку, чисельності, обслуговування, керованості.

3  Річний видобуток вугілля на шахті становив 850 тис. т, а середньооблікова кількість працюючих – 1000 чоловік. За звітний період видобуток вугілля зріс на 4,5%; кількість працюючих зменшилася на 80 чоловік (за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів). Визначити змінювання продуктивності праці.

4  Визначити резерв зростання продуктивності праці за рахунок більш повного використання робочої сили і відносне вивільнення кількості робітників, якщо скоротити внутрішньозмінні втрати робочого часу з 14,5% до 5,2 %, брак продукції з 4,8% до 2,43 %, а кількість робочих днів на одного робітника збільшити з 227 до 230. Вихідна кількість працівників – 1900 чол.

5  Для робітників, варильників м’ясокруп’яних консервів, встановлена почасово-преміальна система оплати праці. Премії виплачуються за виконання плану з сортності консервів і підвищення випуску консервів I сорту: за 100% виконання плану з сортності – 12 %, за кожен відсоток його перевиконання – 3% заробітку. Розрахувати суму заробітної плати всієї ланки робітників, що обслуговують варильні апарати, якщо три варильники (V розряд, годинна ставка – 8,3 грн; IV розряд, годинна ставка – 7,4 грн; III розряд, годинна ставка – 6,5 грн) відпрацювали за місяць кожний по 182 люд.-год. При плані виробництва консервів I сорту – 85% робітники досягли виходу продукції I сорту – 88% при загальному виконанні плану за обсягом виробництва.

6  Розрахувати норму штучного, штучно-калькуляційного часу і нор­му виробітку на 8-годинну зміну, якщо час основної роботи, що виконується вручну, становить 16 хв на одну операцію, час допоміжної роботи – 5,2 хв, норматив ВОП і ОБ  – 9% від оперативного часу, tпз на 22 однакових операцій – 15 хв.

Варіант 46

1  Види фотографії робочого часу та їх характеристика.