Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 12

5 Середня норма обслуговування верстатів одним електрослюсарем становить 32 верстати за зміну. Визначити кількість електрослюсарів у першу зміну і за добу, якщо коефіцієнт змінності – 1,8, а кількість верстатів у цеху – 258.

6 Трудомісткість річної виробничої програми верстатних робіт на унікальному обладнанні становить 1100 тис. нормо-год. Середня тарифна ставка робіт – 8,2 грн/ год. Визначити річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників.

Варіант 24

1 Фактори зростання продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці.

2 Профспілки та їх роль на ринку праці.

3 У ліспромгоспі освоєні нові бензопили "Урал" і високопродуктивні трелювальні трактори, у зв'язку з чим продуктивність праці за інших однакових умов зросла б на 7,5%. Проте після переходу на ділянки з меншим насадженням лісу трудомісткість робіт зросла на 3%. Визначити змінювання продуктивності праці з урахуванням  впливу природних умов.

4 Ланка з трьох робітників відпрацювала за місяць 522 год., у тому числі ланковий IV розряду – 176 год., робітник III розряду – 170 год. і робітник II розряду – 176 год. (годинні ставки відповідно 7,3, 6,5 і 5,9 грн). Вироблено 1240 одиниць продукції, норма часу  на одиницю – 0,5 люд-год., розцінка – 3,28 грн. За виконання завдання ланці нарахована премія у розмірі 25%  відрядного заробітку. Розподілити заробітну плату  між членами ланки пропорційно відпрацьованому часу і присвоєним розрядам.

5 Нобсл наладника автоматичного обладнання  становить 12 одиниць за зміну. Визначити планову середньооблікову  кількість наладників на підприємстві з режимом праці у дві зміни, номінальним фондом робочого часу – 260 змін, реальним – 234 зміни за рік, М=360 одиниць.

6 Слюсар-ремонтник, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою, обслуговує верстати трьох робітників. Його денна тарифна ставка (Сд) – 64 грн, змінна норма виробітку кожного з основних робітників, верстати яких обслуговуються, – 10 виробів. Фактично основними робітниками виготовлено за місяць 700 виробів Визначити непряму відрядну розцінку і відрядний заробіток за місяць.

Варіант 25

1 Безробіття як соціально-економічне явище.

2 Плинність кадрів і показники її вимірювання.

3 На продуктивність праці робітників машинобудівного заводу впливають такі фактори: 1) модернізація частини технологічного обладнання (у 33% основних робітників підвищилася продуктивність праці на 11%); 2) реалізація планів НОП (у всіх робітників зменшені втрати робочого часу з 14% до 12% річного фонду робочого часу); 3) підвищення коефіцієнта змінності (збільшення питомої ваги основних робітників в їх загальній кількості з 49,2% до 50,5%). Визначити приріст продуктивності праці за рахунок усіх трьох факторів.

4 Бригада наладників, яка обслуговує лінію верстатів з ЧПУ, працює на умовах непрямої відрядної системи оплати. Відрядний заробіток виплачується пропорційно виконанню плану, премія у розмірі 40% заробітку нараховується за умови безперебійної роботи усіх верстатів згідно з графіком. За кожну годину простою верстата розмір премії зменшується на 2%, а за наявності простоїв понад 20 верстато-год. за місяць замість відрядного заробітку бригаді нараховуються тільки погодинні тарифні ставки. Кількість наладників у бригаді – 6 чол.: 1 має VII розряд (годинна ставка – 12,3 грн), 2 – V розряд (годинна ставка – 10,0 грн) і 3 – IV розряд (годинна ставка – 8,8 грн). Розрахувати заробіток бригади наладників, якщо планове завдання виконане на 103%, за місяць сталося три відмови верстатів із втратою 8 верстато-год. роботи. Кількість робочих годин за місяць – 176 на одного наладника.

5 Норма часу на обслуговування одного основного робітника-верстатника – 0,3 люд-год. У цеху машинобудівного заводу в одну першу зміну працює 534 верстатники, коефіцієнт змінності 1,5. Розрахувати планову середньооблікову норму кількості обслуговуючих робітників, якщо відношення Фн / Фр дорівнює 1,14. Зміна – 8 год.

6 Слюсар-складальник відпрацював за місяць 184 год., виконав такий обсяг робіт: