Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 11

5 Розрахувати норми на свердління отвору в заготовці з чавуну: D=30 мм, глибина – 65 мм, додаткова довжина на врізання та вихід   свердла – 11 мм, кількість обертів – 195 об/хв, подача – 0,57 мм/об, допоміжний час – 1,1 хв, ВОП і ОБ – 6%  від оперативного часу.

6 На підприємстві підвищення годинного виробітку становило 7%. Визначити змінювання денного і річного виробітку при таких умовах:

а) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 год. до 7,9 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 230 до 235;

б) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,9 год. до 7,8 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 230 до 235;

в) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 год. до 7,9 год., а кількість відпрацьованих днів за рік від 235 до 230.

Проаналізувати отримані результати.

Варіант 22

1 Сукупний попит і пропозиція на ринку праці.

2 Перегляд норм і оцінка їх якості.

3 У зв'язку з модернізацією і частковою заміною застарілого обладнання на нове трудомісткість одиниці продукції знижена з 95 до 88 люд-год. Визначити приріст продуктивності праці та зниження трудомісткості у відсотках.

4 План на квартал – 1000 вузлів машини, фактично здано ВТК    1070 вузлів. Норма часу – 0,8 люд-год. на вузол, розцінка розраховується виходячи зі ставки за розрядом праці 7,3 грн за годину. За виконання плану виплачується премія у розмірі 20% заробітку і 2% заробітку за кожний відсоток перевиконання. Окрім того, за економію матеріалів виплачується премія у розмірі 50% вартості зекономлених матеріалів. За планом витрати матеріалів передбачаються у розмірі 12 кг, фактично витрати становили 10 кг на виріб, ціна 1 кг – 60 коп. Розрахувати загальну суму заробітної платні робітника за квартал.

5 Розрахувати норму багатоверстатного обслуговування і норму виробітку робітника-багатоверстатника за кінцевою продукцією (кг продукції за зміну з 8 год.), якщо tма=20 хв, t3=3 хв, Кд =0,9, а нормативна продуктивність кожного верстата – 45 кг/год.

Примітка. При розрахунку визначити час безпосередньої праці всіх верстатів, що обслуговуються з урахуванням їх послідовного пуску з початку зміни, після обідньої перерви і послідовної зупинки перед обідньою перервою та в кінці зміни.

6 Слюсар-складальник відпрацював за місяць 184 год., виконав такий обсяг робіт:

Назва приладу

Кількість

Норма часу,

 нормо-год.

Розцінка,

грн

Здано з 1-го подання

ТА

80

0,75

6,23

80

НЦ-2М

75

1,20

8,76

70

ВС-3

35

0,30

2,49

27

Розрахувати суму заробітної плати слюсаря за відрядно-преміальною системою, якщо за 100% зданих виробів з першого подання йому виплачується премія у розмірі 50% відрядного заробітку, а за кожний пункт зниження цього показника розмір премії зменшується на два відсотки.

Варіант 23

1 Особливості розумової і фізичної праці.

2 Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах.

3 У кар'єрі гірничорудного підприємства застосовано новий високопродуктивний екскаватор, у зв'язку з чим продуктивність завантаження руди зросла на 12%. Питома вага завантаження у загальних трудовитратах – 25%. Одночасно вміст металу у руді знизився на 4,5%. Визначити змінювання продуктивності праці робітників кар'єру з видобутку руди і за кінцевим продуктом (видобуток металу).

4 Бригада робітників-відрядників виконала план з виробництва кінцевої продукції на 100,3%. Відпрацьовано 2040 люд-год., при цьому за рахунок праці з меншою кількістю норми виконані у середньому на 115%. Середній розряд робіт – 4,3 (годинна ставка IV розряду – 8,1 грн, V розряду – 9,2 грн). За виконання завдання передбачена премія у розмірі 40% заробітку, перевиконання матеріально не стимулюється. За економію електроенергії на суму 1600 грн передбачена премія у розмірі 40% фактичної суми економії. Визначити загальний бригадний заробіток.