Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 32

Варіант 67

1 Нормування основного (машинного) часу роботи на верстатах.

2 Показники використання трудових ресурсів.

3 У результаті дії факторів матеріально-технічної групи трудомісткість продукції знижена на 6,6%. Проте у плановому році скоротилися обсяги постачань через кооперацію комплектуючих виробів з 21% до 17% вартості товарної продукції. Розрахувати вплив обох факторів на продуктивність праці, відносне скорочення (збільшення) кількості робітників і загальну зміну продуктивності праці по підприємству, якщо початкова кількість робітників – 2085 чол.

4 Ланка гірничих робітників виконала за місяць ряд основних і допоміжних робіт. Основні роботи оплачуються за прогресивно-відряд­ною системою: за перевиконання місячної норми до  110%  розцінки підвищуються на 35%, більше 110% – подвоюються. Допоміжні роботи оплачуються за прямою відрядною системою. Визначити заробіток ланки за місяць (22 зміни по 6,5 год.), якщо на основних роботах відпрацьовано 28 змінних норм, а на допоміжних – 6 норм. Годинну ставку взяти 14,8 грн.

5 Обсяг робіт із середнього і поточного ремонтів обладнання на підприємстві становить 3450 одиниць ремонтної складності. Розрахувати середньооблікову норму кількості ремонтного персоналу, якщо фонд робочого часу на одного робітника за рік – 1826 год., а середня трудомісткість однієї одиниці ремонтної складності з середнього і поточного ремонтів – 52,9 нормо-год.

6 Робітник-відрядник (годинна ставка – 9,1 грн) відпрацював за місяць 23 зміни по 8,4 год. і виконав норму виробітку на 111%. При цьому були досягнуті такі якісні показники:

Сорт продукції

Кількість продукції, шт.

Ціна за одиницю, грн

за планом

фактично

Перший

110

126

820

Другий

33

31

640

Визначити загальну суму заробітної плати робітника, якщо за виконання плану за кількісними показниками (у грошовому вираженні) виплачується премія 10%, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5% відрядного заробітку, крім того, виплачується премія за підвищене продукування виробів 1 сорту у розмірі 40% збільшення вартості продукції за рахунок підвищення її сортності.

Варіант 68

1  Встановлення норм кількості, обслуговування, керованості.

2  Доплати і надбавки до тарифних ставок.      

3 Визначити приріст продуктивності праці за факторами, якщо трудомісткість продукції на підприємстві зменшується на 2,8%, кількість відпрацьованих одним робітником годин за рік збільшується з 1800 до 1816, обсяг кооперованих поставок зменшується з 22% до 18%, брак продукції знижується з 2,5% до 1,6%, а питома вага основних робітників підвищується з 54% до 58%.

4 Машиніст екскаватора у відкритому кар’єрі рудника (годинна  ставка – 18,3 грн) за місяць (23 зміни по 8 годин) завантажив гірської маси в автосамоскид 8100 м3. Змінна норма – 300 м3. Крім того, він брав участь у ремонті гірничого обладнання, де відпрацював 24 нормо-год. за ставкою 10,3 грн за годину. Визначити його загальний заробіток, якщо на гірничих роботах перевиконаний понад норму обсяг у межах від 100% до 110% оплачується за полуторними, а більше 110% - за подвійними розцінками.  

5 Розрахувати кількість працівників загального відділу установи, якщо місячний обсяг документообігу становить 6730 одиниць, з них документів, що потребують контролю і відповіді, – 1950, решта – інформаційні. Нормативи часу на опрацювання одного документа, що потребує контролю і відповіді, – 0,5 люд-год., інформаційного – 0,24 люд-год. Реальний фонд робочого часу за рік на одного працівника становить 1836 год.

6 Трудомісткість виробничої програми розподілена за розрядами на плановий рік таким чином: I розряд – 12 тис. нормо-год., II розряд – 15,6 тис. нормо-год., III розряд – 35,5 тис. нормо-год., IV розряд – 70,4 тис. нормо-год., V розряд – 50,3 тис. нормо-год., VI розряд – 20,2 тис. нормо-год.; встановлені такі тарифні коефіцієнти за розрядами: I – 1; II – 1,08; III – 1,2; IV – 1,35; V – 1,53; VI – 1,8. Визначити: середній розряд робіт; середній тарифний коефіцієнт.