Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 10

Варіант 19

1  Сегментація ринку праці.

2  Показники використання трудових ресурсів.

3  На підприємстві планується цілком усунути наявні відхилення від нормальних умов праці, питома вага доплат за які становить 0,2% у загальному фонді заробітної плати працюючих. Вихідна кількість працівників — 4320 чоловік, економія кількості, отримана на попередніх етапах розрахунку, – 157 чоловік. Визначити економію кількості в результаті усунення відхилень від нормальних умов праці.

4  Розрахувати суму місячного заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-преміальною системою, якщо за 22 робочих дні по 8 год. він здав 1330 виробів, норма часу на один виріб – 0,15 люд-год., розцінка – 1,1 грн, премії виплачуються в розмірі 20% відрядного заробітку за 100% виконання місячної норми і 1,25% за кожен відсоток її перевиконання.

5  Визначити розмір премії бригаді слюсарів-складальників, якщо в результаті дострокового виконання акордного завдання досягнута економія від зниження собівартості робіт у сумі 18650 грн, фонд прямої відрядної заробітної плати всієї бригади становить 36580 грн; на преміювання виділяється 70% суми зниження собівартості.

6  Визначити норму багатоверстатного обслуговування верстатів-дублерів і час простоїв верстатів при обслуговуванні за схемою «з очікуванням», якщо tма=34 хв,  tз=7 хв, Кд=0,94.

Варіант 20

1  Встановлення норм кількості, обслуговування, керованості.

2  Суб’єкти ринку праці.

3  Визначити приріст обсягу виробництва в плановому періоді за рахунок: а) підвищення технічного рівня виробництва; б) поліпшення організації виробництва, праці і управління; в) структурних змін у виробництві, якщо економія за цими групами факторів становить відповідно 18, 84 і 118 чоловік. Виробіток на одного працюючого в базисному періоді становив 14 тис. грн.

4  Розрахувати суму місячного заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-преміальною системою залежно від відсотка виконання місячного плану з виготовлення продукції. Виробіток за місяць – 218 нормо-год. у робітників IV розряду (годинна ставка – 7,3 грн) і V розряду (годинна ставка – 8,3 грн). План виконаний на 103,4%. Премії за виконання плану передбачені у розмірі 15% і за кожен відсоток його перевиконання по 2,5% відрядного заробітку.

5  Робітники-почасовики, фонд тарифної заробітної плати яких за місяць становить 81000 грн, отримують премію за кожен відсоток перевиконання нормованих завдань з випуску продукції. Визначити економічно обґрунтований розмір премії за кожен відсоток перевиконання завдань, якщо за рахунок умовно-постійних витрат при збільшенні обсягу виробництва на 1% одержується економія фонду – 1650 грн. Частка економії, що передбачається на преміювання, – 75%.

6  Визначити норму багатоверстатного обслуговування з різною тривалістю виробничого циклу, якщо сумарний час tма для всіх верстатів дорівнює 850 хв, сумарне tз = 86 хв,  Кд= 0,8.

Варіант 21

1 Нормування праці у бригадах.

2 Інфраструктура ринку праці.

3 Розрахувати загальну суму заробітної плати робітника за місяць (22 робочих дні по 8 год.) при таких умовах: норма часу на деталь – 1,18 люд-год., почасова оплата за розрядом виконаної роботи – 8,1 грн, за розрядом робітника – 7,2 грн, виготовлена і прийнята службою якості – 171 деталь. Премії виплачуються за 100% виконаної норми у розмірі 10% і за кожний відсоток перевиконання по 2% відрядного заробітку (усього не більше 40% заробітку). Крім того, робітнику доплачується 12% ставки за працю у важких умовах та 12% за професійну майстерність.

4 Для постачальника бурового інструменту в шахту рудника встанов­лена норма обслуговування бурильників – 6 чол. Визначити непряму норму обслуговування, виражену у мвідбитої гірничої маси, якщо в шести різних вибоях норми часу на 1 м3 встановлені такі: 0,7 люд-год.; 0,55 люд-год.; 0,82 люд-год.; 0,73 люд-год.; 0,9 люд-год. і 0,66 люд-год. Тривалість робочого дня при п'ятиденному робочому тижні 7 год.