Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 38

5  Розрахувати норму виробітку верстатника, який обслуговує 26 автоматів з холодного штампування контактів, якщо годинна продуктивність кожного автомата 2,9 тис. контактів, а коефіцієнт використання часу роботи устаткування за 8-годинну зміну 0,97. Час пасивного спостереження за роботою автоматів перекриває норматив ВОП.

6  Праця слюсаря-ремонтника (годинна ставка – 9,8 грн) оплачується за почасово-преміальною системою. Премія у розмірі 20% заробітку нараховується за умови виконання нормованого зав­дання. Слюсар відпрацював 186 год., виконав обсяг робіт з ремонту 211 нормо-год. Виконання норм за нормованим завданням передбачалося на 104 %. Визначити заробітну плату слюсаря за розрахунковий місяць.

Варіант 82

1 Ринок праці: структура і моделі.

2 Методи вивчення витрат робочого часу.

3 У базисному періоді на виробництво 1200 т продукції витрачалося 640 люд-год., а у звітному на виробництво 1800 т продукції –         850 люд-год. Визначити: 1) приріст продукції, т та %, за рахунок зростання продуктивності праці і збільшення витрат робочого часу;          2) зміну витрат праці за рахунок зростання обсягу виробництва і зниження трудомісткості  продукції.

4 Підривник IV розряду підземного рудника зі шкідливими умовами праці (перша категорія) відпрацював 24 зміни по 6 год., має годинну ставку – 16,7 грн. За виконання плану з видобутку руди випла­чується премія в розмірі 24%, за кожен відсоток перевиконання – ще 2% заробітку. В цілому премія не повинна перевищувати 60% заробітку. Крім того, за економію вибухових матеріалів і засобів підривання виплачується премія у розмірі 35% вартості зекономлених матеріалів. Розрахувати суму заробітної плати підривника, якщо план із видобутку руди виконаний на 125%, а вартість зекономлених матеріалів – 420 грн.

5  На підприємстві у базовому періоді виявлені такі цілодобові втрати робочого часу: у зв’язку із захворюваністю – 10,5 змін на одного робітника; у зв'язку із порушеннями трудової дисципліни – 1,4; через організаційно-технічні причини – 0,8; через кліматичні умови – 0,15 зміни на одного робітника за рік. Реальний фонд робочого часу у базовому році – 228 робочих днів. Визначити резерв зростання продуктивності праці за умови скорочення захворюваності на 45 % і повного усунення всіх інших втрат робочого часу.

6  Розрахувати tм, tшт і tшк на токарну двоперехідну операцію: 1) подовжнє обточування – L=250 мм, l1=l2=2,5 мм, п=430 об/хв, s=0,25 мм/об; 2) відрізування несуцільного перерізу D=110 мм, d=40 мм; п=190 об/хв, s=0,15 мм/об. Додатковий час на встановлення деталі – 2,1 хв, час на перехід – 0,6 хв, tпз на партію деталей – 11,6 хв, N=6 шт., ВОП і ОБ –5,8 % від оперативного часу.

Варіант 83

1 Механізм дії ринку праці.

2 Хронометраж.

3 У цеху кількістю 356 чол. заплановано збільшити обсяг виробництва на 6,5 % за рахунок поліпшення використання робочої сили. У базовому році були виявлені середні внутрішньозмінні втрати робочого часу, що дорівнюють 36 хв за 8-годинну зміну. Визначити, чи можливе виконання збільшеного планового завдання за рахунок ефективного використання внутрішньозмінного фонду робочого часу і наскільки слід зменшити його втрати.

4 Контролер ВТК IV розряду (годинна ставка – 7,8 грн) відпрацював за місяць 22 зміни, тривалістю 7,9 год. кожна. За умовами преміювання контролери одержують премії за трьома якісними показниками: 1) за зниження втрат від браку, виявлених після приймання робіт служ­бою ВТК; 2) за зниження питомої ваги продукції, на яку надійшли рекламації; 3) за виконання плану організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення технічного контролю. За виконання кожного із показників розмір премії встановлений на рівні 11 % заробітку. Розрахувати суму заробітної плати контролера, якщо втрати від браку у базовому році були 1,6 %, а в даному місяці – 1,2 %; питома вага продукції, на яку надійшли рекламації, знизилася на 1,7 пункти; з передбачених планом 8 заходів щодо вдосконалення технічного контролю виконано тільки 4.