Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 8

6  Визначити норму виробітку багаточерпакової драги типу      ІЗТМ-250, індивідуальну норму для кожного члена змінної бригади (6 робітників), а також норму часу в люд-год. на 100 м3 гірничої маси, виходячи з таких нормативів: тривалість зміни – 8 год., час безпосередньої роботи драги за зміну – 7 год., швидкість черпакового ланцюга –

30 черп./хв, геометрична ємність одного черпака – 0,25 м3, середній коефіцієнт наповнення – 0,8, коефіцієнт розпушення ґрунту – 1,25. Сума нормативів ПЗ, ОБтех  і ОБорг становить 60 хв за зміну.

Варіант 15

1  Основні напрямки наукової організації праці.

2  Інфраструктура ринку праці в Україні.

3  На гальванічній дільниці 10 робітників протягом місяця обробили визначену кількість комплектів деталей:

Назва виробу

Кількість комплектів

Вага одного комплекту, кг

А

1000

3

Б

5000

2

В

3000

6

Г

6000

3,67

Середньомісячний фонд робочого часу на одного робітника становить 174,6 год. Визначити трудомісткість обробки 1 кг виробів і трудомісткість гальванічної обробки комплекту деталей різних виробів.

4  Норма виробітку за 8-годинну зміну – 18 деталей. Годинна тарифна ставка за розрядом виконуваної роботи – 8,3 грн. Розрахувати прямий відрядний заробіток ланки робітників із трьох чоловік, що відпрацювали за місяць 68 змін по 8 год. і здали ВТК 1395 деталей. Розцінку визначати використовуючи норми виробітку і часу. Розрахувати серед­ньоденний відрядний заробіток.

5  Розрахувати місячну заробітну плату інженера пусконалагоджувального управління I категорії. Незалежно від групи підприємства оклад – 2000-2400 грн (інженеру встановлений середній оклад). Він відпрацював усі дні місяця за графіком (23 робочих дні по 8 год.). За своєчасне і якісне введення виробничих потужностей призначена премія в розмірі 48% окладу. Шістнадцять робочих днів інженер працював безпосередньо в цеху, де всі працівники одержують надбавку за шкідливі умови праці в розмірі 12% посадового окладу. Три робочих дні інженер працював без помічника-техніка, оклад якого – 1200 грн за місяць.

6  Розрахувати норму обслуговування верстатів для мастильника за 8-годинну зміну за такими вихідними нормативами часу: ПЗ=12 хв, ВОП=25 хв на зміну; Нчобс=0,3; Нчпер=0,05 люд-год. Верстат необхідно змазувати на початку зміни і через кожні 2 год. роботи.

Варіант 16

1  Структури ринку праці.

2  Стимулювання праці робітників.

3  У цеху з почасовою оплатою праці робітників протягом року проведені  такі заходи: а) з 1 липня  механізоване  транспортування заготовок і готових виробів, у якому зайнято 48 робітників, відповідно продуктивність праці зросла на 15%; б) з 1 квітня впроваджені засоби малої  механізації,  внаслідок чого у 90 чоловік, зайнятих на ремонтних роботах, продуктивність праці підвищилася на 35%. Визначити зниження трудомісткості за кожним заходом і зростання продуктивності праці в цеху, якщо працює в ньому 620 чоловік.                   

4  За нормативами кількості бюро обчислювального центру АСУП підприємства повинне складатися з начальника бюро (оклад за другою групою центрів встановлений 2200 грн на місяць), провідного інженера-програміста (оклад 2000 грн), провідного інженера-електронника (оклад 2100 грн), інженера-програміста і математика (їхні оклади відповідно 1600 і 1800 грн на місяць). За узгодженням із керівником підприємства і комітетом профспілки працівники бюро погодилися виконувати всі функції без інженера-програміста. Визначити величину надбавок працівникам бюро, які залишилися, якщо функції програміста вони розподілили порівно.

5  Робітник IV розряду обслуговує полуавтоматичний верстат з годинною продуктивністю 100 виробів. За нормативами робота верстата за 8-годинну зміну становить 430 хв, інший час передбачений на регулювання, підналагодження і передачу зміни. Визначити прямий відряд­ний заробіток робітника, якщо він за місяць відпрацював 20 змін по 8 год. і здав ВТК 16400 виробів (годинна тарифна ставка – 8,6 грн).