Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 37

Варіант 79

1 Соціально-трудові відносини та їх типи.

2 Аудит та звітність у сфері праці.

3 Розрахувати норму виробітку і норму часу для робітника, що обслуговує апаратурну систему безперервної дії з годинною продуктивністю 450 кг хімічного продукту. Протягом зміни за регламентом роботи система підналагоджується 2 рази по 6,5 хв.

4 Довжина обробки деталі на токарному верстаті – 480 мм; подача – 0,32 мм/об.; кількість обертів – 380 об./хв. Допоміжний час складає 20% від основного; tорг=2,4%; tвоп=3,2% від оперативного, а tтех=2,5% від основного часу. Визначити основний, оперативний час і норму штучного часу в умовах великосерійного виробництва.

   5 Робітник-почасовик п’ятого розряду (годинна тарифна ставка – 9,8 грн) відпрацював 174 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 560 грн (розмір премії становить 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін заміняв хворого робітника IV розряду (годинна тарифна ставка – 8,8 грн; доплата становить 50% тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат, питому вагу тарифу у загальному заробітку.

6 Розрахувати зарплату робітника, праця якого оплачується за відрядно-преміальною системою оплати праці, якщо норма часу на виріб – 24 хв, годинна тарифна ставка – 11,5 грн. За місяць (176 год) виготовлено 575 виробів. Премії виплачуються за виконання норм у розмірі 10%, за кожний відсоток перевиконання норм – 1,7% відрядного заробітку, але не більше 40% цього заробітку.

Варіант 80

1 Зайнятість населення як елемент соціально-економічної політики.

2 Соціальне партнерство.

3 На підприємстві планується збільшити випуск продукції з 52 млн грн до 63 млн грн, а виробіток продукції на одного працюючого – з 12,6 тис. грн до 13,7 тис. грн. Визначити приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення продуктивності праці і кількості працівників у звітному і плановому періодах: а) абсолютний; б) за індексним методом; в) за відсотками приросту обсягу випуску продукції, продуктивності праці і кількості працюючих.  

4 Визначити резерв зростання продуктивності праці на підприємстві з кількістю робітників 2500 чол., якщо в одному із цехів з 1 лютого буде модернізовано 70 верстатів, продуктивність праці на модернізованих верстатах підвищиться на 45%. На кожному верстаті зайнято по одному робітнику.

5 Газозварник ємностей, що працюють під тиском, відпрацював за місяць 176 год. (годинна ставка – 9,8 грн, доплата – 12 % за роботу в шкідливих умовах праці). Якщо ємності були здані з першого подання, тоді виплачується максимальний розмір премії – 40% заробітку. При здаванні з першого подання від 95% до 100 % роботи премія знижується на 28% максимального розміру, від 90% до 95% – на 45%,  а при  здаванні  з  першого  подання  менше  90 %  ємностей премія не виплачується зовсім. Визначити суму місячної заробітної плати газозварника, якщо завдання він виконав повністю і здав з першого подання 97 % всієї роботи.

6 Розрахувати tм і tшт  для токарної операції «подовжнє обточування циліндричної деталі», якщо відомо: L=450 мм; l1=4 мм; l2=3 мм; v=157 м/хв; s=0,2 мм/об; D=80 мм; час на встановлення і зняття дета­лі – 2,4 хв, додатковий час на ВОП і ОБ – 9,3 % від оперативного. Заготовка – виливок, має припуск на обробку 4 мм  з кожного боку при глибині різання 2 мм.

 Варіант 81

1  Показники використання трудових ресурсів.

2  Нормування праці керівників, спеціалістів і службовців.

3  За п'ять років середній виробіток цементу з розрахунку на одного працюючого зріс на заводі з 34 тис. т до 49 тис. т. Визначити середньорічний темп зростання виробітку цементу і темп приросту продуктивності праці.

4  На заводі 2356 робітників. Річний фонд робочого часу одного робітника дорівнює 1840 год. У результаті поліпшення використання технологічного устаткування трудомісткість планового обсягу робіт може бути знижена на 210 тис. люд-год. Визначити резерв зростання продуктивності праці і відносне вивільнення кількості робітників при використанні цього резерву.