Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 35

6 Визначити місячну заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці, якщо Нч=0,91 нормо-год., Рвід=7,54 грн, виготовлено за місяць 248 виробів. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 24% відрядного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання – в розмірі 1,5% від відрядного заробітку. Відпрацьовано 21 робочий день при 8-годинній тривалості робочого дня.

Варіант 74

1 Контрактна форма оплати праці.

2 Трудові ресурси як соціально-економічна категорія.

3 Конвеєр з виготовлення дверних полотен за нормативом повинні обслуговувати 8 робітників. Скорочення кількості робітників на конвеєрі на одну людину могло б підвищити продуктивність праці у  тих  шес­ти, що залишилися. Однак це призведе до періодичних простоїв конвеєра, що становить загалом 110 хвилин за 7-годинну зміну. Визначити, чи доцільні ці економічні заходи щодо скорочення одного робітника на конвеєрі.

4 Постачальник бурового інструменту на рудник обслуговує три комплексні бригади очисних вибоїв. Змінна норма виробітку на кожну бригаду – 163 м3 руди. Виробіток першої бригади – 157 м3, другої –  168 м3, третьої – 169 м3. Визначити за непрямою відрядною системою заробіток постачальника інструменту, якщо він відпрацював 22 зміни по 7 год., розрахункова годинна ставка – 12 грн.

5 Визначити змінну норму виробітку при Тзм=480 хв, якщо оперативний час обробки деталі Топ =12,4 хв, tобс =1,5%, tвоп =4,5% від оперативного, а Тпз=21 хв на зміну. Передбачається підвищити норму виробітку на 21%. Визначити, як зміниться норма часу.

6 За місяць робітник відпрацював 23 робочі зміни, перевиконавши план на 13,5%. Годинна тарифна ставка робітника становить 12,8 грн, тривалість зміни – 8 год. Дві зміни з 23 за місяць робітник відпрацював у вихідні дні. Розрахувати місячний заробіток робітника, якщо при виконанні плану від 100% до 103% нараховується премія у розмірі 12% тарифного заробітку, від 104% до 107% – 16%, від 108% до 110% – 24%, від 111% до 115% – 30%.

Варіант 75

1 Показники використання трудових ресурсів.

2 Організація і регулювання оплати праці в зарубіжних країнах.

3 У термічному цеху масового типу виробництва є 2300 ремонтних одиниць електрообладнання, електроапаратури, точок освітлення та електромереж. Коефіцієнт змінності  роботи обладнання становить 1,6. Визначити явочну чисельність електромонтерів, що зайняті міжремонтним обслуговуванням. Норма обслуговування – 500 ремонтних одиниць.

4 Визначити норму обслуговування для наладника, якщо за зміну він повинен виконати одну наладку і три підналадки на кожному верстаті. Норма часу на одну наладку і одне переналагоджування становить відповідно 33 і 9 хв. Коефіцієнт, що враховує додаткові затрати часу, – 1,14. Визначити норму чисельності наладників за двозмінного режиму роботи, якщо цех налічує 100 верстатів.

5 Довжина заготовки, що оброблюється на токарному верстаті, – 450 мм; подача – 0,05 мм/об; кількість обертів – 250 за хвилину. Допоміжний час становить 19,5 % основного часу; час організаційного обслуговування – 2,4% оперативного часу; час на відпочинок і особисті потреби – 7,2% від оперативного часу і час технічного обслуговування – 2,5% від основного часу. Визначити основний, оперативний час і норму штучного часу в умовах великосерійного виробництва.

     6  На обробку деталі витрачалося 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норма часу була переглянута і встановлена нова – 25 хв. На скільки відсотків знизилася трудомісткість і підвищилася продуктивність праці? Розрахунок зробити кількома способами.

Варіант 76

     1 Методи визначення комплексних відрядних розцінок.

     2 МОП та її структура.

     3 Розрахувати норму штучно-калькуляційного часу на поздовжнє і поперечне обточування заготовки: довжина 310 мм, діаметри 105 мм (зовнішній) і 55 мм (внутрішній), припуск на оброблення – 3 мм, глибина різання – 1,5 мм, подача – 0,2 мм/об, швидкість різання – 100 м/хв; час на установку і зняття деталі – 2,1 хв, на переходи 0,35 хв; норматив часу на відпочинок і обслуговування робочого місця – 8% від оперативного часу, кількість деталей у партії – 15 шт., підготовчо-завершальний час на партію – 10 хв; довжина врізання та перебігу різця дорівнює 6 мм.