Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 9

6   Кожний із працюючих агрегатів за регламентом налагоджується 2 рази за зміну: за схемою 1 при Нчобс=13 хв і за схемою 2 при Нчобс=6 хв; Нчпер=0,8 хв, ВОП і ПЗ на зміну для наладника – 35 хв Розрахувати норму обслуговування на 8-годинну зміну.

 Варіант 17

1  Нормування праці як основа її організації.

2  Вивільнення робочої сили.

3  До початку планового періоду технологічна трудомісткість виробу становила 4,0 нормо-год., плановий випуск його — 2000 шт. Відповідно до плану організаційно-технічних заходів (з урахуванням терміну їх впровадження) передбачене зниження трудомісткості продукції на 400 нормо-год. Визначити планову технологічну трудомісткість виробу.

4  Посадовий оклад директора заводу залізобетонних конструкцій II групи – 3300 грн, головного інженера – 3000 грн, головного бухгалтера – 2400 грн, начальника планово-економічного відділу – 2300 грн на місяць. За виконання плану поставок і запланованих фінансово-економічних показників керівникам нарахована премія у розмірі 38% посадових окладів. Крім того, за впровадження й освоєння нової техніки для керівників заводу виділена премія в розмірі 1650 грн. Однак за окремі недоліки в роботі сума основної премії зменшена директору – на 25% і на 20% – кожному з інших керівників. Визначити суми місячної заробітної плати кожного працівника.

5  Визначити кількість основних робітників, яких повинен обслужити постачальник заготівок, якщо час руху автокари від складу до робочого місця у середньому становить 8 хв, назад – 5 хв, на навантаження і розвантаження витрачається по 4 хв. ВОП і ПЗ на зміну становлять 40 хв. Заготовки кожному робітнику постачаються два рази за 8-годин­ну зміну.

6  Розрахувати відрядний заробіток бульдозериста на відкритих гірничих роботах, якщо норма виробітку з розпушування і переміщення гірничої маси за зміну – 320 м3, у місяці 22 робочих дні по 8 год., годинна ставка – 11, 3 грн, за місяць перероблено 7800 м3 гірничої маси. Премія виплачується у розмірі 30 % за виконання і 3 % за кожен відсоток перевиконання завдання.


Варіант 18

1  Види норм.

2  Ринок праці в Україні.

3  На підприємстві в базисному періоді втрати від браку становили 0,5%; у плановому періоді передбачається зменшити їх на 50%. Вихідна кількість працюючих – 4520 чоловік; сумарна економія кількості працюючих, отримана на попередніх етапах (внаслідок структурних змін, упровадження заходів технічного прогресу й організаційних заходів), дорівнює 137 чоловік. Визначити економію кількості в результаті зменшення втрат від браку.

4  Визначити суму заробітної плати бурильника на гірничопрохід­ницьких підземних роботах з особливо важкими і шкідливими умовами праці (розряд роботи – VI, годинна ставка – 21,6 грн), якщо він за місяць відпрацював 21 зміну по 6 год. і виконав обсяг гірничо-прохідницьких робіт 325 м3 при змінній нормі 14 м3. Премії виплачуються у розмірі 40% за виконання місячної норми і 3% за кожен відсоток її перевиконання, але не більше 60% заробітку.

5  Старший майстер дільниці скляного заводу (I група) з місячним посадовим окладом 2000 грн більше 50% свого робочого часу зайнятий на роботах зі шкідливими умовами праці, де для робітників передбачена доплата у розмірі 12 % ставки. З планових 22 робочих днів старший майстер 4 дні перебував у службовому відрядженні, не пов'язаному з основною роботою (оплата за середнім заробітком за попередній місяць із розрахунку 84 грн 42 коп. у день). З 18 днів роботи на виробництві протягом тижня (5 робочих днів) старший майстер виконував особливо важливе завдання. На цей період йому була встановлена надбавка до заробітної плати в розмірі 30% окладу. За поточним преміюванням затверджений розмір премії – 27% окладу. Розрахувати суму заробітної плати старшого майстра за розрахунковий місяць.

6  Розрахувати кількість виробничих бригад, які повинен обслужити один розподільник робіт, якщо середній час на обслуговування однієї бригади становить 52 хв, час на переходи по цеху й оформлення  докумен­тації – 35 хв на зміну, ПЗ і ВОП – 34 хв.