Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 36

     4 Визначити норму чисельності мастильників для двократного змащування верстатів упродовж однієї зміни, якщо за нормативами на змащування однієї машини встановлено час – 0,2 нормо-год, а у цеху – 65 машин.

      5 У базисному періоді витрати робочого часу становили через: простої – 6,5% змінного часу, невиробничі витрати на браковану продукцію та її перероблення – 4%, неявки через хворобу та інші причини – 8%. Після виявлення відповідних резервів поліпшення використання робочого часу простої було намічено ліквідувати, витрати на браковану продукцію та її перероблення знизити до 3%, а неявки зменшити до 3,8%. Визначити можливе зростання продуктивності праці.

       6 Робітник-відрядник виготовив за місяць 78 одиниць продукції, відпрацював 184 люд-год, норма часу – 2,6 люд-год, відрядна розцінка – 22,5 грн. Розрахувати відрядну заробітну плату і тарифну ставку за розрядом роботи, що виконувалася.

Варіант 77

1 Функції, зміст і характер праці.

2 Сутність організації праці. Основні напрями організації праці.

3 Апаратник (відрядник) обслуговує вакуум-апарат періодичної дії, годинна продуктивність якого становить 2 т продукту. При 8-годинній зміні за нормативами 1,5 години витрачається на завантаження та вивантаження готового продукту. За місяць (23 зміни по 8 год) вироблено 320 т продукту. Розрахувати відрядну зарплату апаратника, якщо його тарифна ставка становить 11,5 грн за годину.

4 Визначити явочну чисельність слюсарів з ремонту пристроїв для металорізальних верстатів у механоскладальному цеху, якщо середньомісячний обсяг робіт становить:

- капітальний ремонт – 240 ремонтних одиниць, норма часу 1,5 год на ремонтну одиницю;

- середній ремонт – 320 ремонтних одиниць, норма часу – 1 год на ремонтну одиницю;

- малий ремонт – 260 ремонтних одиниць, норма часу – 0,5 год на ремонтну одиницю.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання в цеху – 1,4. Місячний фонд робочого часу одного робітника – 176 год.

5 Розрахувати явочну і облікову чисельність робітників для обслуговування 120 одиниць технологічного обладнання, якщо середня норма часу обслуговування однієї одиниці дорівнює 1,33 люд-год, зміна – 8 год, коефіцієнт змінності роботи обладнання – 1,45, реальний фонд часу одного робітника на рік – 1865 год.

6 Планом передбачено підвищити продуктивність праці з розрахунку на всіх працівників на 12%; частка основних робітників підвищиться з 44 до 46%; за рахунок покращання використання робочого часу продуктивність праці підвищиться на 2%. Визначити, на скільки відсотків потрібно знизити трудомісткість продукції, щоб забезпечити заплановане підвищення праці.

Варіант 78

1Процес праці та його складові. Різновиди праці.

2 Розподіл праці та його види.

3 У механоскладальному цеху через проведення заходів із профілактичного догляду за пристроями зменшився середньомісячний обсяг робіт із капітального ремонту на 45%, середнього ремонту – на 35% і одночасно зріс обсяг робіт з малого ремонту на 10%. Розрахувати, наскільки зменшиться трудомісткість ремонтних робіт і нормативна чисельність слюсарів з ремонту пристроїв. Норми часу на ремонтну одиницю такі:

-  капітальний ремонт – 1,5 год;

-  середній ремонт – 1 год;

-  малий ремонт – 0,5 год.

4  На заводі 2000 робітників, з них 1100 – основних; випуск продукції – 15 млн грн. Визначити можливе зростання продуктивності праці, якщо за рахунок механізації праці допоміжних робітників 5% з них переводяться в основні при виконанні ними норм на рівні основних робітників.

5  Визначити відрядну розцінку на кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція – обробка сировини – тарифікується за шостим розрядом, годинна норма виробітку – 100 кг; друга операція – обробка деталі – тарифікується за п’ятим розрядом, норма часу – 45 хв.

6  Розрахувати основний (машинний) час на зовнішнє обточування сталевої заготовки довжиною 140 мм та діаметром 55 мм за такими даними: швидкість різання – 185 м/хв; подача – 0,32 мм/хв; додаткова довжина на врізання та перебіг інструмента – 6 мм. Оброблення заготовки виконується за один прохід.