Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 13

Назва приладів

Кількість

Норма часу,

нормо-год.

Розцінка,

 грн

Здано з 1-го подання

ТА

60

0,35

1,83

50

НЦ-2М

120

1,15

8,34

110

ВС-3

10

0,50

2,17

10

Розрахувати суму заробітної плати слюсаря за відрядно-преміальною системою, якщо за 100% зданих виробів із першого подання йому виплачується премія у розмірі 50% відрядного заробітку, а за кожний пункт зниження цього показника розмір премії зменшується на два відсотки.

Варіант 26

1 Особливості застосування форм і систем заробітної плати.

2 Соціальний захист населення.

3 У результаті впливу низки технічних факторів виробнича трудомісткість на 1 тис. грн продукції знижена з 173 люд-год. до 161 люд-год. За рахунок заходів щодо вдосконалення управління підприємством звільнено 23 робітники (початкова кількість промислово-виробничого  пер­соналу – 1775 чол.). Реалізація плану НОП дозволила скоротити  втрати робочого часу з 12% до 7%. Розрахувати приріст продуктивності праці за трьома групами факторів.

4 Колектив бригади кількістю 16 робітників отримав завдання на місяць (22 робочих дні по 8 год.) обсягом 3100 нормо-год. У завданні передбачено виконання норм на 110%. За своєчасне виконання завдання виплачується максимальний розмір премії 40% заробітку. Середня тарифна ставка згідно з розрядом виконуваних робіт – 7,2 грн/год. Бригада виконала завдання достеменно у встановлений строк, притому з меншою кількістю робітників – 12 замість 16. Визначити прямий відрядний заробіток, суму премії бригаді і у середньому премію кожного її члена.

5 Розрахувати норму кількості основних виробничих робітників, які обслуговують автоматичні лінії з виробництва деталей, якщо за нормативом кожну з ліній повинні обслуговувати 7 чол., коефіцієнт змінності – 1,4. Кількість ліній у цеху М = 12.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника VI розряду при почасово-преміальній системі оплати праці з нормованим завданням. Годинна тарифна ставка робітника – 11,7 грн, ним відпрацьовано за місяць 173 год., рівень виконання нормованого завдання – 100%, доплата за умови праці – 20%, за професійну майстерність – 24%, премія за  якіс­не виконання завдання – 20%.

Варіант 27

1 Робочий час. Режими праці та відпочинку.

2 Соціально-трудові відносини в колективі.

3 За рахунок розвитку змагання і вдосконалення системи оплати праці фонд робочих днів зріс з 226 до 231, а внутрішньозмінні втрати робочого часу скоротилися з 20 хв до 14 хв за 8-годинну зміну. Крім того, обмін передовим досвідом між бригадами забезпечив підвищення виконання незмінних норм виробітку з 115% до 119%. Визначити приріст продуктивності праці за рахунок соціальних факторів.

4 Визначити загальну суму заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-прогресивною системою, якщо він за місяць (23 зміни по 7,6 год.) виготовив і здав 186 виробів при нормі часу на одиницю 1,1 люд-год., годинній  тарифній ставці – 8,0 грн. Усі вироби понад норму оплачуються за подвійними розцінками.

5 Визначити норми явочної та облікової кількості виробничників, які обслуговують великі машинні агрегати, якщо згідно з нормативом кожний із агрегатів повинні обслуговувати 3 основні і 2 допоміжні робітники, кількість агрегатів М = 16, режим роботи – безперервний, тризмінний без вихідних і святкових днів. Реальний фонд робочого часу на одного робітника за рік – 234 дні.

6 За рахунок матеріально-технічних факторів (упровадження нової техніки) трудомісткість знижена на 4%; впровадження заходів з НОП і поліпшення умов праці  забезпечили збільшення кількості робочих днів за рік з 226 до 234 і тривалості змін з 7,7 год. до 7,9 год. За рахунок передових методів праці й впровадження системи оплати праці за кінцевими результатами виробництва продуктивність праці зросла на 2,2%. Розрахувати підвищення продуктивності праці за сукупністю всіх зазначених  факторів.

Варіант 28