Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 14

1 Нормування праці як основа її організації.

2 Динаміка трудових ресурсів України.

3 Відносне вивільнення робітників на підприємстві становило: за рахунок матеріально-технічних факторів – 76 чол., за рахунок поліпшення організації праці і виробництва – 53 чол. і за рахунок соціальних факторів – 41 чол. Розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок економії робочої сили за кожною групою факторів і за їх сукупністю, якщо початкова кількість робітників була 2650 чол.

4 Розрахувати прямий відрядний заробіток і суму прогресивних доплат робітнику, якщо за місяць (184 год.) він відпрацював на основній роботі, за яку передбачена виплата "прогресивки", 228 нормо-год., а на допоміжних роботах, не передбачених основним завданням, ще 38 нор­мо-год.  Основні роботи виконує робітник V розряду (годинна ставка –8,9 грн), допоміжні – III розряду (годинна ставка – 6,9 грн). За основну роботу, виконану понад місячну норму, оплата проводиться за полуторними розцінками.

5 Трудомісткість всіх робіт із поточного ремонту обладнання – 20 тис. нормо-год. за місяць. Визначити наявну норму кількості робітників-ремонтників, якщо цех працює 22 дні по 8 год.

6 Розрахувати індекс змінювання середньомісячної заробітної плати робітника, якщо норми часу зменшені на 5%, тарифний коефіцієнт за розрядами виконуваних робіт зріс з 1,25 до 1,31, а втрати робочого часу за зміну зменшилися з 10% до 4%.

Варіант 29

1 Відтворення населення. Структура населення.

2 Трудові конфлікти та методи їх вирішення.

3 У цеху впроваджено нове технологічне обладнання, у зв'язку з чим вивільнено для організації другої зміни 12 робітників. Робота в дві зміни дозволила провести відносне скорочення 7 допоміжних робітників. У результаті підвищення кваліфікації та сумісництва професій було також вивільнено 3 робітники. Визначити приріст продуктивності праці за кожним фактором і за їх сукупністю: а) на основі економії робочої сили; б) індексним методом, якщо базова кількість робітників у цеху була 320 чол., а обсяг виробництва у плановому році збільшився на 18%.

4 На підземних гірничих роботах застосовується двоступенева відрядно-прогресивна система оплати: при виконанні норм виробітку на основних роботах від 100% до 110% розцінки за перевиконаний обсяг робіт подвоюються, а більше 110% – потроюються. Розрахувати загальний заробіток машиніста бурильної установки, якщо за 22 зміни по 6 год. він виконав обсяг роботи 460 м3 гірничої маси при нормі виробіт­ку 18 м3 за зміну, годинна тарифна ставка для розрахунку розцінки – 17,7 грн.

5 Розрахувати норми часу і виробітку за 8-год. зміну для друкарки, яка працює на електричній машинці марки "Оптіма", при друкуванні рукописного тексту середньої складності без таблиць з цифровим матеріалом до 25%, з комплектуванням закладання 5 стор. і розкладання віддрукованих аркушів. Елементні нормативи часу такі: ПЗ і ВОП – 35 хв за зміну; формування закладання і розкладання віддрукованих аркушів – 2,2 хв; друкування однієї сторінки тексту – 10,5 хв.

6 У зв'язку із упровадженням ряду агротехнічних заходів трудомісткість обробки 1 га посівів вівса збільшена: внаслідок здійснення двократного снігозатримання у зимовий період – на 3%; у результаті ранньої сівби у вологий ґрунт – на 7,5%; унаслідок додаткової обробки посівів – на 1,5%. У результаті врожайність вівса збільшена з 20 ц/га до 25 ц/га. Визначити зміну продуктивності праці при її вимірюванні в 1 га оброблюваної площі і за кінцевою продукцією, а також враховуючи вплив фактора врожайності на кінцевий результат.

Варіант 30

1 Нормування основного (машинного) часу роботи на верстатах.

2 Суспільне регулювання процесу становлення соціально-трудових відносин.

3 У результаті дії факторів матеріально-технічної групи трудомісткість продукції знижена на 7,6%. Проте в плановому році скоротилися обсяги постачань через кооперацію комплектуючих виробів з 23% до 19% вартості товарної продукції. Розрахувати вплив обох факторів на продуктивність праці, відносне скорочення (збільшення) кількості робітників і загальну зміну продуктивності праці по підприємству, якщо початкова кількість робітників – 1580 чол.