Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 18

3 Конвейєр з виготовлення дверних полотен за нормативом повинні обслуговувати 7 робітників. Скорочення кількості робітників на конвейєрі на одну людину могло б підвищити продуктивність праці у  тих  шес­ти, що залишилися. Однак це призведе до періодичних простоїв конвейєра, що становить загалом 112 хвилин за 8-годинну зміну. Визначити, чи доцільні ці економічні заходи щодо скорочення одного робітника на конвейєрі.

4 Постачальник бурового інструменту на рудник обслуговує три комплексні бригади очисних вибоїв. Змінна норма виробітку на кожну бригаду – 150 м3 руди. Виробіток першої бригади – 162 м3, другої –  168 м3, третьої – 156 м3. Визначити за непрямою відрядною системою заробіток постачальника інструменту, якщо він відпрацював 23 зміни по 6 год., розрахункова годинна ставка – 11,8 грн.

5 Визначити змінну норму виробітку при Тзм=480 хв, якщо оперативний час обробки деталі Топ =10 хв, tобс =3%, tвоп =3,5% від оперативного, а Тпз=20 хв на зміну. Передбачається підвищити норму виробітку на 20%. Визначити, як зміниться норма часу.

6 За місяць робітник відпрацював 23 робочі зміни, перевиконавши план на 10%. Годинна тарифна ставка робітника становить 12,7 грн, тривалість зміни – 8 год. Дві зміни з 23 за місяць робітник відпрацював у вихідні дні. Розрахувати місячний заробіток робітника, якщо при виконанні плану від 100% до 103% нараховується премія у розмірі 10% тарифного заробітку, від 104% до 107% – 20%, від 108% до 110% – 30%, від 111% до 115% – 40%.

Варіант 38

1  Трудові ресурси і трудовий потенціал.

2  Соціологічні методи дослідження соціально-трудових відносин.

3  У звітному році обсяг продукції підприємства становив 78,4 млн грн, а  кількість  працюючих – 6200 чоловік. Через п'ять років планується збільшити обсяг вироблення продукції до 92,5 млн грн, а кількість працюючих зменшити до 5600 чоловік. Визначити середньорічний приріст продуктивності праці.

4  При токарній обробці чавунних заготовок, одержаних за допомогою лиття «у землю», виявляються такі додаткові трудовитрати: піскоструминне очищення лиття – 0,7 люд-год. на деталь; вибивання стрижнів — 0,52; зняття зайвих припусків (2 проходи) – 0,8; обробка деталі на токарному верстаті за 3 переходи – 3,42 люд-год. При точному литті в кокіль операції з піскоструминного очищення лиття і вибивання стрижнів не потрібні, а зайвий припуск знімається за 1 прохід. Час обробки не змінюється. Визначити резерв зростання продуктивнос­ті праці при зміні процесу лиття “в землю” на лиття в кокіль.

5  Робітник-почасовик з місячним окладом 1805 грн відпрацював за розрахунковий місяць 22 робочих дні по 8 год., в інші дні хворів. Розрахувати його почасову заробітну плату за цей місяць, якщо за графіком кількість 8-годинних змін у місяці – 24.

6  Розрахувати tм на токарну обробку вала довжиною 300 мм,  якщо: l1+l2= 6,5 мм, припуск на обробку становить 5 мм, а глибина різання – 1,5мм, s=0,5 мм/об, п = 400 об/хв. На підставі норми машинного часу визначити tшт і норму виробітку, якщо Тзм= 8 год., tвоп = 6 %, tобс = 4 % від оперативного часу, tпз = 20 хв на зміну, tдоп= 1,7 хв на вал.

Варіант 39

1  Роль держави у соціально-трудових відносинах.

2  Нормування праці обслуговуючих робітників.

3  За п'ятирічним планом розвитку народного господарства продуктивність праці в промисловості зросте на 31%, у будівництві – на 18%, на залізничному транспорті – на 12 %. Визначити середньорічні темпи приросту продуктивності праці в зазначених галузях.

4  Інструментальник V розряду (годинна ставка – 10,5 грн) відпрацював за місяць 184 год. За професійну майстерність йому встановлена надбавка в розмірі 27 % тарифної ставки. Протягом 12 днів він виконував роботу за відсутнього постачальника інструменту III розряду (годинна ставка – 7,5 грн). Визначити заробітну плату інструментальника за розрахунковий місяць.