Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 39

 5 У механічному цеху кількість виготовлених виробів і трудові витрати на один виріб характеризуються даними, наведеними у таблиці:

Вид виробу

Кількість виробів, шт.

Трудомісткість виробу, люд-год.

план.

факт.

А

152

130

7,25

Б

600

720

1,52

В

425

410

3,54

Г

384

400

2,91

Кількість працюючих у звітному періоді становила 330 чоловік, у базисному – 320 чоловік. Визначити:  1) зростання обсягу виробництва;       2) зростання продуктивності праці.

1  Розрахувати tм, tшт і tшк на свердління 8 отворів у кожній деталі, якщо: D=10 мм, L=30 мм, l1=l2=3 мм, n=140 об/хв, s=0,5 мм/об, час на встановлення, зняття деталі і переходи – 21,8 хв, ВОП і ОБ – 8,3 % оперативного часу, tпз на партію – 12 хв, у партії 20 деталей.

Варіант 84

1 Попит на робочу силу та її пропозиція.

2 Зміст і методи соціального партнерства. Угоди і договори.

3 У прокатному цеху вироблено за рік 15600 т прокату при плані 15300 т без зміни кількості промислово-виробничого персоналу. Визначити, як змінилася продуктивність праці в цеху.

Примітка. При незмінній кількості працівників обсяги виробництва і продуктивність праці змінюються однаково.

4 Базова кількість робітників на підприємстві 1245 чол., збільшення обсягу виробництва планується на 3,4 %. Визначити відносне вивільнення кількості робітників, якщо заплановано скоротити цілоденні втрати робочого часу на 3 дні (при базовій кількості робочих днів на одного робітника – 231), внутрішньозмінні втрати робочого часу – з 10% до 6,5%.

5 Слюсарю-складальнику встановлене нормоване завдання обсягом 196 нормо-год. на місяць (22 зміни по 8 год. при виконанні норм на 112%). За виконання завдання передбачена премія в розмірі 25 % почасового заробітку з урахуванням його нормативної напруженості. При напруженості 110% від норми премія збільшується на 12%, а при напруженості 90 % від норми – знижується на 10%. Визначити загальну суму заробітної плати слюсаря-складальника, якщо він має V розряд (годинна ставка – 9,8 грн), відпрацював усі дні місяця і виконав зав­да­н­ня обсягом 210 нормо-год.

6 Розрахувати tм, tшт, tшк і сумарний час на обробку партії деталей з 26 шт. на стругальному верстаті: ширина стругання в напрямку подачі В=360 мм, перебіг різця 33 мм, п=14 ходів, s=1,0 мм/ хід, припуск на обробку 8 мм, глибина стругання 3 мм, час на встановлення і зняття деталі – 32 хв, ВОП і ОБ – 9,4% від оперативного часу, tпз на партію деталей – 18 хв. Визначити також норму виробітку за цих умов на            8-годинну зміну.

Варіант 85

1 Якість робочої сили і кваліфікація працівників.

2 Нормування допоміжного часу, часу обслуговування робочого    міс­ця, часу перерв на відпочинок і особисті потреби.

1  Річний видобуток вугілля на шахті становив 560 тис. т, а середньооблікова кількість працюючих – 1010 чоловік. За звітний період видобуток вугілля зріс на 6,5%; кількість працюючих зменшилася на 86 чоловік (за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів). Визначити зміну продуктивності праці.

2  Визначити резерв зростання продуктивності праці за рахунок більш повного використання робочої сили і відносне вивільнення кількості робітників, якщо планується скоротити внутрішньозмінні втрати робочого часу з 10% до 3,5 %, брак продукції з 5% до 2,2 %, а кількість робочих днів на одного робітника збільшити з 226 до 232. Вихідна кількість робітників – 2200 чол.

3  Для робітників, варильників м’ясокруп’яних консервів, установлена почасово-преміальна система оплати праці. Премії виплачуються за виконання плану з сортності консервів і підвищення випуску консервів I сорту: за 100% виконання плану з сортності – 10 %, за кожен відсоток його перевиконання – 3,5%  заробітку. Розрахувати суму заробітної плати всієї ланки робітників, що обслуговують варильні апарати, якщо три варильники (V розряд, годинна ставка – 7,3 грн; IV розряд, годинна ставка – 6,4 грн; III розряд, годинна ставка – 5,7 грн) відпрацювали за місяць кожний по 176 люд.-год. При плані виробництва консервів I сорту – 80% робітники досягли виходу продукції I сорту – 84,5% при загальному виконанні плану за обсягом виробництва.