Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 43

5  Розрахувати відрядну розцінку, прямий відрядний заробіток і    коефіцієнт приробітку, якщо за нормами передбачене виконання операції ланкою робітників III і IV розрядів (годинні ставки відповідно 8,5 і 9,3 грн), а фактично роботу виконували 2 робітники IV розряду при нормі часу – 1,38 люд-год. на операцію, відпрацювавши вдвох 356 люд-год. і виконавши 338 операцій.

6  Визначити норму виробітку багаточерпакової драги, індивідуальну норму для кожного члена змінної бригади (6 робітників), а також норму часу в люд-год. на 100 м3 гірничої маси, виходячи з таких нормативів: тривалість зміни – 8 год., час безпосередньої роботи драги за зміну – 7 год., швидкість черпакового ланцюга – 21 черп./хв, геометрична ємність одного черпака – 0,22 м3, середній коефіцієнт наповнення – 0,84, коефіцієнт розпушення ґрунту – 1,28. Сума нормативів ПЗ, ОБтех  і ОБорг становить 44 хв за зміну.

Варіант 92

1  Соціальні індикатори.

2  Преміальні системи. Стимулювання праці керівників, спеціалістів і службовців.

3 На гальванічній дільниці 10 робітників протягом місяця обробили визначену кількість комплектів деталей:

Назва виробу

Кількість комплектів

Вага одного комплекту, кг

А

1400

3,3

Б

4030

2,5

В

2856

5,1

Г

6020

3,6

Середньомісячний фонд робочого часу на одного робітника становить 174,8 год. Визначити трудомісткість обробки 1 кг виробів і трудомісткість гальванічної обробки комплекту деталей різних виробів.

4 Норма виробітку за 8-годинну зміну – 18 деталей. Годинна тарифна ставка за розрядом виконуваної роботи – 9,3 грн. Розрахувати прямий відрядний заробіток ланки робітників із трьох чоловік, що відпрацювали за місяць 66 змін по 8 год. і здали ВТК 1345 деталей. Розцінку визначати, використовуючи норми виробітку і часу. Розрахувати серед­ньоденний відрядний заробіток.

5 Розрахувати місячну заробітну плату інженера пусконалагоджувального керування I категорії. Незалежно від групи підприємства оклад становить 3000-3400 грн (інженеру встановлений середній оклад). Він відпрацював усі дні місяця за графіком (23 робочих дні по 8 год.). За своєчасне і якісне введення виробничих потужностей призначена премія в розмірі 42% окладу. 16 робочих днів інженер працював безпосередньо в цеху, де всі працівники одержують надбавку за шкідливі умови праці в розмірі 12% посадового окладу. 4 робочих дні інженер працював без помічника-техніка, оклад якого – 1200 грн за місяць.

6 Розрахувати норму обслуговування верстатів для мастильника за 8-годинну зміну за такими вихідними нормативами часу: ПЗ=12 хв, ВОП=23 хв на зміну; Нчобс=0,32; Нчпер=0,05 люд-год. Верстат необхідно змазувати на початку зміни і через кожні 2 год. роботи.

Варіант 93

1  Робочий час. Режими праці та відпочинку.

2  Тарифна система оплати праці.

3 У цеху з почасовою оплатою праці робітників протягом року проведені такі заходи: а) з 1 жовтня  механізоване  транспортування заготовок і готових виробів, у якому зайнято 38 робітників, відповідно продуктивність праці зросла на 12,5%; б) з 1 травня впроваджені засоби малої  механізації,  внаслідок чого у 70 чоловік, зайнятих на ремонтних роботах, продуктивність праці підвищилася на 32%. Визначити зниження трудомісткості за кожним заходом і зростання продуктивності праці в цеху, якщо працює в ньому 518 чоловік.                    

4 За нормативами кількості бюро обчислювального центру АСУП підприємства повинне складатися з начальника бюро (оклад за другою групою центрів встановлений 2210 грн на місяць), провідного інженера-програміста (оклад 2040 грн), провідного інженера-електронника (оклад 2150 грн), інженера-програміста і математика (їхні оклади відповідно 1540 і 1680 грн на місяць). За узгодженням із керівником підприємства і комітетом профспілки працівники бюро погодилися виконувати всі функції без інженера-програміста. Визначити величину надбавок працівникам бюро, які залишилися, якщо функції програміста вони розподілили порівно.