Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 17

2 Основні елементи соціально-трудових відносин.

3 Використання нових тракторів підвищеної одиничної потужності та більш повного комплекту навісних знарядь до них дозволило знизити в господарстві трудомісткість 1 га посівів пшениці на 5%. У зв’язку з введенням бригадного підряду також досягнуто більш ефективного використання робочого часу в період сільгоспробіт на 7,8%. У той самий час у зв’язку з несприятливими погодними умовами середня врожайність становила тільки 19 ц з 1 га замість 21 ц за планом. Визначити можливий приріст продуктивності праці та її реальне змінювання з урахуванням впливу кліматичних умов.

4 Розрахувати розцінку за 1 м3 вивезеної деревини для бульдозериста, який підтримує лісовозні дороги у проїзному стані в ліспромгоспі, якщо на лінії працює 18 лісовозних автомобілів, норма часу на вивезення – 0,09 люд-год. на 1 м3, тривалість робочого дня – 7 годин, розрахункова годинна ставка для бульдозериста – 8,6 грн, оплата праці – непряма відрядна з виплатою премії 23% заробітку за виконання кожного змінного завдання. Визначити заробіток бульдозериста, якщо за місяць (26 робочих днів по 7 год.) вивезено 38 тис. м3 лісу при плані 36400 м3.

5 Довжина обробки деталі на токарному верстаті – 400 мм; подача – 0,5 мм/об.; кількість обертів – 250 об./хв. Допоміжний час становить 20% від основного; tорг=2,4%; tвоп=3% від оперативного, а tтех=2,5% від основного часу. Визначити основний, оперативний час і норму штучного часу в умовах великосерійного виробництва.

6 Робітник V розряду за місяць виготовив 400 деталей при нормі часу на одну деталь 0,5 нормо-год. Відпрацьований час – Твід=176 год., годинна тарифна ставка – 10,0 грн. Оплата праці здійснюється за прямою відрядною системою. Визначити: 1) пряму відрядну розцінку на одиницю продукції; 2) відрядний заробіток; 3) коефіцієнт відрядного приробітку.

Варіант 36

1 Нормування допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, часу перерв на відпочинок і особисті потреби.

2 Основні елементи соціально-трудових відносин.

3 Робітник обслуговує три холодновисадні автомати, годинна продуктивність кожного з яких становить 40 деталей. За графіком кожний автомат зупиняється для профілактики і підналагодження на 24 хв за 8-годинну зміну, при цьому робітник простоює. Резервом підвищення використання обладнання є організація ППР і підналагодження в міжзмінний час. Визначити резерв зростання продуктивності праці робітника, якщо за новим порядком обслуговування кожен автомат буде працювати 474 хв за 8-годинну зміну, а також резерв виробітку трьох автоматів.

4 Наладник верстатів з ЧПУ VII розряду (годинна ставка – 12,3 грн) за нормою повинен обслуговувати 5 верстатів зі змінною продуктивністю 46 умовних деталей на кожному верстаті. Праця  налад­ника оплачується за непрямою відрядною системою залежно від виробітку обслуговуючого ним верстатного комплексу. Визначити розцінку за умовну деталь і суму відрядного заробітку наладника за місяць, якщо на всіх верстатах вироблено 5400 умовних деталей.

5 На ділянці термічної обробки машинобудівного підприємства бригада термістів у складі п’яти чоловіків обслуговує три одиниці обладнання. Оперативний час термообробки деталі Топ=5 хв­, кількість деталей, вироблених одиницею обладнання за 1 цикл обробки, – 10 шт., tобс=3%, tпз=2,5, tвоп=3,5% від оперативного часу. Визначити   нор­му часу на одиницю продукції.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника за відрядно-преміа­ль­ною системою оплати праці, якщо Нч=0,9 нормо-год., Рвід=5,54 грн, виготовлено за місяць 240 виробів. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 20% відрядного заробітку, а за кожний відсоток перевиконання – в розмірі 1,5% від відрядного заробітку. Відпрацьовано 21 робочий день при 8-годинній тривалості робочого дня.

Варіант 37

1 Типи соціально-трудових відносин.

2 Порядок проведення тристоронніх переговорів на національному рівні та укладання Генеральної тарифної угоди.