Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 26

5  Робітник IV розряду обслуговує напівавтоматичний верстат з годинною продуктивністю 100 виробів. За нормативами робота верстата за 8-годинну зміну становить 426 хв, інший час передбачений на регулювання, підналагодження і передачу зміни. Визначити прямий відряд­ний заробіток робітника, якщо він за місяць відпрацював 20 змін по 8 год. і здав ВТК 16400 виробів (годинна тарифна ставка – 9,4 грн).

6  Кожний із працюючих агрегатів за регламентом налагоджується 2 рази за зміну: за схемою 1 при Нчобс=12 хв і за схемою 2 при Нчобс=8 хв; Нчпер= 1,5 хв, ВОП і ПЗ на зміну для наладника – 28 хв. Розрахувати норму обслуговування на 8-годинну зміну.

 Варіант 54

1  Робочий час. Режими праці і відпочинку.

2  Плинність кадрів, показники та чинники впливу.

3  До початку планового періоду технологічна трудомісткість виробу становила 5,2 нормо-год., плановий випуск його — 1965 шт. Відповідно до плану організаційно-технічних заходів (з урахуванням терміну їх впровадження) передбачене зниження трудомісткості продукції на 320 нормо-год. Визначити планову технологічну трудомісткість виробу.

4  Посадовий оклад директора заводу залізобетонних конструкцій – 4300 грн, головного інженера – 4000 грн, головного бухгалтера – 3400 грн, начальника планово-економічного відділу – 3300 грн на місяць. За виконання плану поставок і запланованих фінансово-економічних показників керівникам нарахована премія у розмірі 29% посадових окладів. Крім того, за впровадження й освоєння нової техніки для керівників заводу виділена премія в розмірі 5605 грн. Однак за окремі недоліки в роботі сума основної премії зменшена директору – на 20% і на 15% – кожному з інших керівників. Визначити суми місячної заробітної плати кожного працівника.

5  Визначити кількість основних робітників, яких повинен обслужити постачальник заготівок, якщо час руху автокари від складу до робочого місця у середньому становить 6,1 хв, назад – 4,8 хв, на завантаження і розвантаження витрачається по 5,3 хв. ВОП і ПЗ на зміну становлять 25 хв. Заготовки кожному робітнику постачаються два рази за 8-годин­ну зміну.

6  Розрахувати відрядний заробіток бульдозериста на відкритих гірничих роботах, якщо норма виробітку з розпушування і переміщення гірничої маси за зміну – 310 м3, у місяці 22 робочих дні по 8 год., годинна ставка – 15,4 грн, за місяць перероблено 7500 м3 гірничої маси. Премія виплачується у розмірі 22% за виконання і 1,8% за кожен відсоток перевиконання завдання.

Варіант 55

1  Основні напрямки наукової організації праці.

2  Оплата праці у бригадах.

3  На підприємстві в базисному періоді втрати від браку склали 1,7%; у плановому періоді передбачається зменшити їх на 60%. Вихідна кількість працюючих – 4280 чоловік; сумарна економія кількості працюючих, отримана на попередніх етапах (унаслідок структурних змін, упровадження заходів технічного прогресу й організаційних заходів), дорівнює 157 чоловік. Визначити економію кількості в результаті зменшення втрат від браку.

4  Визначити суму заробітної плати бурильника на гірничо-прохідницьких підземних роботах із особливо важкими і шкідливими умовами праці (розряд роботи – VI, годинна ставка – 24,6 грн), якщо він за місяць відпрацював 21 зміну по 6 год. і виконав обсяг гірничо-прохідницьких робіт 330 м3 при змінній нормі 13,4 м3. Премії виплачуються у розмірі 30% за виконання місячної норми і 1,5% за кожен відсоток її перевиконання, але не більше 60% заробітку.

5  Старший майстер дільниці скляного заводу з місячним посадовим окладом 3000 грн більше 50% свого робочого часу зайнятий на роботах зі шкідливими умовами праці, де для робітників передбачена доплата у розмірі 12 % ставки. З планових 22 робочих днів старший майстер 3 дні перебував у службовому відрядженні, не пов'язаному з основною роботою (оплата за середнім заробітком за попередній місяць із розрахунку 104 грн 42 коп. у день). З 19 днів роботи на виробництві протягом тижня (5 робочих днів) старший майстер виконував особливо важливе завдання. На цей період йому була встановлена надбавка до заробітної плати в розмірі 30% окладу. За поточним преміюванням затверджений розмір премії – 25% окладу. Розрахувати суму заробітної плати старшого майстра за розрахунковий місяць.