Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 30

5 Норма часу на обслуговування одного основного робітника-верстатника – 0,36 люд-год. У цеху машинобудівного заводу в одну першу зміну працює 563 верстатники, коефіцієнт змінності 1,87. Розрахувати планову середньооблікову норму кількості обслуговуючих робітників, якщо відношення Фн / Фр дорівнює 1,15. Зміна – 8 год.

6 Слюсар-складальник відпрацював за місяць 184 год., виконав такий обсяг робіт:

Назва приладів

Кількість

Норма часу,

нормо-год.

Розцінка,

 грн

Здано з 1-им поданням

КВЦ

62

0,34

3,83

60

ПКТШ

124

1,16

9,98

118

БРЗ-М

11

0,51

4,76

10

Розрахувати суму заробітної плати слюсаря за відрядно-преміа­льною системою, якщо за 100% зданих виробів з першого подання йому виплачується премія у розмірі 45%, а за кожний пункт зниження цього показника розмір премії зменшується на 1,8%.

Варіант 63

1 Системи преміювання керівників, спеціалістів і службовців.

2 Соціальний захист населення.

3 У результаті впливу низки технічних факторів виробнича трудомісткість на 1 тис. грн продукції знижена з 188 люд-год. до 177 люд-год. За рахунок заходів щодо вдосконалення управління підприємством звільнено 22 робітники (початкова кількість промислово-виробничого  пер­соналу – 1830 чол.). Реалізація плану НОП дозволила скоротити  втрати робочого часу з 14% до 6,5%. Розрахувати приріст продуктивності праці за трьома групами факторів.

4 Колектив бригади кількістю 18 робітників отримав завдання на місяць (22 робочих дні по 8 год.) обсягом 3250 нормо-год. У завданні передбачено виконання норм на 110,5%. За своєчасне виконання завдання виплачується максимальний розмір премії 55% заробітку. Середня тарифна ставка згідно з розрядом виконуваних робіт – 8,2 грн/год. Бригада виконала завдання достеменно у встановлений строк, причому з меншою кількістю робітників – 14 замість 18. Визначити прямий відрядний заробіток, суму премії бригаді і у середньому премію кожного її члена.

5 Розрахувати норму кількості основних виробничих робітників, які обслуговують автоматичні лінії з виробництва деталей, якщо за нормативом кожну з ліній повинні обслуговувати 4 чол., коефіцієнт змінності – 1,5. Кількість ліній у цеху М = 9.

6 Визначити місячну заробітну плату робітника VI розряду при почасово-преміальній системі оплати праці з нормованим завданням. Годинна тарифна ставка робітника – 15,7 грн, ним відпрацьовано за місяць 175 год., рівень виконання нормованого завдання – 100%, доплата за умови праці – 24%, за професійну майстерність – 20%, премія за  якіс­не виконання завдання – 14%.

Варіант 64

1 Стимулювання праці робітників.

2 Вивільнення робочої сили та його показники.

3 За рахунок розвитку змагання і вдосконалення системи оплати праці фонд робочих днів зріс з 227 до 234, а внутрішньозмінні втрати робочого часу скоротилися з 20 хв до 14 хв за 8-годинну зміну. Крім того, обмін передовим досвідом між бригадами забезпечив підвищення виконання незмінних норм виробітку з 112% до 116,7%. Визначити приріст продуктивності праці за рахунок соціальних факторів.

4 Визначити загальну суму заробітку робітника, праця якого оплачується за відрядно-прогресивною системою, якщо він за місяць (23 зміни по 7,7 год.) виготовив і здав 189 виробів при нормі часу на одиницю 1,12 люд-год., годинній  тарифній ставці – 9,5 грн. Усі вироби понад норму оплачуються за полуторними розцінками.

5 Визначити норми наявної та облікової кількості виробничників, які обслуговують великі машинні агрегати, якщо згідно з нормативом кожний із агрегатів повинні обслуговувати 4 основні і 2 допоміжні робітники, кількість агрегатів М = 18, режим роботи – безперервний, тризмінний без вихідних і святкових днів. Реальний фонд робочого часу на одного робітника за рік – 234 дні.