Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 25

Виробництво

Застосовуване устаткування

Витрати праці робітників на виготовлення 1 т сірчаної кислоти, люд.-год./т моногідрату

ремонтно-механіч-ний цех

цех  КВП

електро­цех

енергоцех

залізничний цех

1

Піч КС-200 для спалювання сірки

0,053

0,043

0,005

0,002

0,044

2

Форсункова піч

0,100

0,008

0,004

0,002

0,045

3

Піч ЖКС-200

0,047

0,031

0,003

0,001

0,046

4

Циклонна піч

0,039

0,019

0,004

0,001

0,045

5

Піч КС-450 для випалу колчедану

0,267

0,026

0,007

0,003

0,152


Варіант 52

1  Міграція та її види.

2  Державна система регулювання заробітної плати іноземних держав.

3  Норма виробітку за 8-годинну зміну – 26 деталей. Годинна тарифна ставка за розрядом виконуваної роботи – 8,3 грн. Розрахувати прямий відрядний заробіток ланки робітників із трьох чоловік, що відпрацювали за місяць 78 змін по 8 год. і здали ВТК 1595 деталей. Розцінку визначати використовуючи норми виробітку і часу. Розрахувати серед­ньоденний відрядний заробіток.

4  Розрахувати місячну заробітну плату інженера пусконалагоджувального управління I категорії. Незалежно від групи підприємства оклад – 3200-3600 грн (інженеру встановлений середній оклад). Він відпрацював усі дні місяця за графіком (23 робочих дні по 8 год.). За своєчасне і якісне введення виробничих потужностей призначена премія в розмірі 48% окладу. Шістнадцять робочих днів інженер працював безпосередньо в цеху, де всі працівники одержують надбавку за шкідливі умови праці в розмірі 24% посадового окладу. Три робочих дні інженер працював без помічника-техніка, – оклад якого – 2000 грн за місяць.

5  Розрахувати норму обслуговування верстатів для мастильника за 8-годинну зміну за такими вихідними нормативами часу: ПЗ=15 хв, ВОП=2 хв на зміну; Нчобс=0,25; Нчпер=0,05 люд-год. Верстат необхідно змазувати на початку зміни і через кожні 3 год. роботи.

6  На гальванічній дільниці 10 робітників протягом місяця обробили визначену кількість комплектів деталей:

Назва виробу

Кількість комплектів

Вага одного комплекту, кг

А

1000

3

Б

5000

2

В

3000

6

Г

6000

3,67

Середньомісячний фонд робочого часу на одного робітника становить 174,6 год. Визначити трудомісткість обробки 1 кг виробів і трудомісткість гальванічної обробки комплекту деталей різних виробів.

Варіант 53

1  Конвенції і рекомендації МОП.

2  Система додаткових виплат Скенлона та Раккера.

3  У цеху з почасовою оплатою праці робітників протягом року проведені  такі заходи: а) з 1 лютого  механізоване  транспортування заготовок і готових виробів, у якому зайнято 50 робітників, відповідно продуктивність праці зросла на 12%; б) з 1 квітня впроваджені засоби малої  механізації,  внаслідок чого у 65 чоловік, зайнятих на ремонтних роботах, продуктивність праці підвищилася на 20%. Визначити зниження трудомісткості за кожним заходом і зростання продуктивності праці в цеху, якщо працює в ньому 587 чоловік.                   

4  За нормативами кількості бюро обчислювального центру АСУП підприємства повинне складатися з начальника бюро (оклад за другою групою центрів встановлений 3210 грн на місяць), провідного інженера-програміста (оклад 3080 грн), провідного інженера-електронника (оклад 3100 грн), інженера-програміста і математика (їх оклади відповідно 2620 і 2840 грн на місяць). За узгодженням із керівником підприємства і комітетом профспілки працівники бюро погодилися виконувати всі функції без інженера-програміста. Визначити величину надбавок працівникам бюро, які залишилися, якщо функції програміста вони розподілили порівно.