Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 24

3  У цеху за звітний період нормовані витрати праці відрядників становили: за токарні роботи – 54 тис. нормо-год., за фрезерні – 75 тис. нор­мо-год., за роботу на розточувальних верстатах – 18 тис. нормо-год. Середній рівень виконання норм — 110%. Витрати праці робітників, зайнятих на погодинних роботах, за зазначеними видами робіт становили відповідно 6, 7,5 і 2 тис. люд.-год. Коефіцієнт неврахованих робіт – 1,05. Визначити технологічну трудомісткість програми цеху за видами робіт і в цілому по цеху.

4  Вирішено провести ряд заходів щодо поліпшення використання робочої сили. Це дозволить зменшити брак продукції (відносне вивільнення 8 чол.); зменшити втрати робочого часу (24 чол.); впровадити заходи щодо вдосконалення технології (81 чол.); скоротити апарат управління на 15 чол. Вихідна кількість працюючих на заводі – 985 чол. Визначити резерв зростання продуктивності праці за рахунок кожного заходу, а також за їх сукупністю.

Розрахувати норму виробітку в тоннах і тонно-кілометрах на перевезення вантажу автомобілями з урахуванням таких нормативів: відстань – 15 км, швидкість з вантажем – 50 км/год., без вантажу – 65 км/год., час завантаження – 12 хв, розвантаження – 10 хв на рейс, вантажопідйомність автомобіля – 12 т, коефіцієнт використання вантажопідйомності – 0,9. Час на ПЗ і ОБ – 35 хв на зміну, час ВОП перекривається простоями під завантаженням і розвантаженням.

Примітка. Час руху розраховується за формулою , де L – відстань, км; V – швидкість, км/год.

6  Визначити суму заробітної плати робітника-відрядника V розряду за підземні гірничі роботи (годинна ставка – 18,2 грн, тривалість робочого дня – 7 год. при п'ятиденному тижні), якщо на роботах з IV розряду він виконав норми виробітку на 112 %, відпрацював 22 зміни по 7 год., з них 6 других змін, 5 нічних і, крім того, в один із днів працював понаднормово під час ліквідації аварії – 4 год. Премія нарахована в розмірі 40 % заробітку. Годинна ставка IV розряду – 13,3 грн.

Варіант 51

1  Міжнародні програми регулювання соціально-трудових відносин.

2  Фактори і резерви зростання продуктивності праці.

3  Розрахувати місячну заробітну плату майстра машинобудівного підприємства II групи (посадовий оклад – 2600-3200 грн), якщо йому встановлений максимальний оклад; підприємство і цех виконали план за всіма показниками (максимальний розмір премії – 60 % місячного посадового окладу), з 22 робочих днів за графіком майстер відпрацював 19 днів, 3 дні хворів, але на свято брав участь у ліквідації аварії без надання йому додаткового дня відпочинку.

4  Розрахувати відрядну розцінку, прямий відрядний заробіток і    коефіцієнт приробітку, якщо за нормами передбачене виконання операції ланкою робітників III і IV розрядів (годинні ставки відповідно 7,5 і 8,3 грн), а фактично роботу виконували 2 робітники IV розряду при нормі часу – 1,32 люд-год. на операцію, відпрацювавши вдвох     372 люд-год. і виконавши 336 операцій.

5  Визначити норму виробітку багаточерпакової драги типу      ІЗТМ-250, індивідуальну норму для кожного члена змінної бригади (7 робітників), а також норму часу в люд-год. на 100 м3 гірничої маси, виходячи з таких нормативів: тривалість зміни – 8 год., час безпосередньої роботи драги за зміну – 7 год., швидкість черпакового ланцюга –30 черп./хв, геометрична ємність одного черпака – 0,25 м3, середній коефіцієнт наповнення – 0,89 коефіцієнт розпушення ґрунту – 1,2. Сума нормативів ПЗ, ОБтех  і ОБорг становить 60 хв за зміну.

6  За даними таблиці визначити трудомісткість обслуговування при одержанні сірчаної кислоти в перерахуванні на 1 т моногідрату для різ­них видів застосовуваного устаткування.