Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, страница 15

4 Ланка гірничих робітників виконала за місяць ряд основних і допоміжних робіт. Основні роботи оплачуються за прогресивно-відряд­ною системою: за перевиконання місячної норми до 115% розцін­ки підвищуються на 50%, більше 115% – подвоюються. Допоміжні роботи оплачуються за прямою відрядною системою. Визначити заробіток ланки за місяць (23 зміни по 6 год.), якщо на основних роботах відпрацьовано 28 змінних норм, а на допоміжних – 6 норм. Годинну ставку взяти 11,8 грн.

5 Обсяг робіт із середнього і поточного ремонтів обладнання на підприємстві становить 2455 одиниць ремонтної складності. Розрахувати середньооблікову норму кількості ремонтного персоналу, якщо фонд робочого часу на одного робітника за рік – 1820 год., а середня трудомісткість однієї одиниці ремонтної складності з середнього і поточного ремонтів – 46,7 нормо-год.

6 Робітник-відрядник (годинна ставка – 8,1 грн) відпрацював за місяць 22 зміни по 8 год. і виконав норму виробітку на 111%. При цьому були досягнуті такі якісні показники:

Сорт продукції

Кількість продукції, шт.

Ціна за одиницю, грн

за планом

Фактично

Перший

100

118

80

Другий

30

25

60

Визначити загальну суму заробітної плати робітника, якщо за виконання плану за кількісними показниками (у грошовому вираженні) виплачується премія 10%, за кожний відсоток перевиконання плану – 1% відрядного заробітку, крім того, виплачується премія за підвищене продукування виробів 1-го сорту у розмірі 40% збільшення вартості продукції за рахунок підвищення її сортності.

Варіант 31

1  Патерналізм.

2  Доплати і надбавки до тарифних ставок.      

3 Визначити приріст продуктивності праці за факторами, якщо трудомісткість продукції на підприємстві зменшується на 3%, кількість відпрацьованих одним робітником годин за рік збільшується з 1800 до 1820, обсяг кооперованих поставок зменшується з 25% до 20%, брак продукції знижується з 1,5% до 0,8%, а питома вага основних робітників підвищується з 50% до 51%.

4 Машиніст екскаватора у відкритому кар’єрі рудника (годинна  ставка – 11,3 грн) за місяць (23 зміни по 8 годин) завантажив гірської маси в автосамозвал 7700 м3. Змінна норма – 295 м3. Крім того, він брав участь у ремонті гірничого обладнання, де відпрацював 24 нормо-год. за ставкою 8,3 грн за годину. Визначити його загальний заробіток, якщо на гірничих роботах перевиконаний понад норму обсяг у межах від 100% до 110% оплачується за полуторними, а більше 110% - за подвійними розцінками.  

5 Розрахувати кількість працівників загального відділу установи, якщо місячний обсяг документообігу становить 5340 одиниць, з них документів, що потребують контролю і відповіді, – 1570, інформаційних – 3780. Нормативи часу на опрацювання одного документа, що потребує контролю і відповіді, – 0,52 люд-год., інформаційного – 0,22 люд-год. Реальний фонд робочого часу за рік на одного працівника становить 1800 год.

6 Трудомісткість виробничої програми розподілена за розрядами на плановий рік таким чином: I розряд – 10 тис. нормо-год., II розряд – 15 тис. нормо-год., III розряд – 35 тис. нормо-год., IV розряд – 70 тис. нормо-год., V розряд – 50 тис. нормо-год., VI розряд – 20 тис. нормо-год.; встановлені такі тарифні коефіцієнти за розрядами: I – 1; II – 1,08; III – 1,2; IV – 1,35; V – 1,53; VI – 1,8. Визначити: середній розряд робіт; середній тарифний коефіцієнт.  


Варіант 32

1 Класифікація витрат робочого часу.

2 Система соціального партнерства.

3 У базовому році обсяг товарної продукції на заводі з кількістю робітників 730 чол. становив 26500 тис. грн. У плановому році при збільшенні обсягу виробництва на 8% повинно бути проведене відносне скорочення кількості працівників за рахунок такої реорганізації: модер­нізація обладнання – 26 чол., організація комплексних бригад і сумісництва професій – 12, реорганізація відділів головного механіка та енергетика – 3 чол. У той самий час у зв’язку з виробничою необхідністю розширюється інструментальна ділянка зі збільшенням кількості на 11 робітників. Розрахувати змінювання продуктивності праці на заводі за зміною виробітку на одного працівника та індексним методом.