Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 9

В загальному випадку, реальний рівень ризику небажаної події для людини залежить від багатьох факторів: статі, віку, виду діяльності людини, місця її проживання, способу життя, звичок, періоду доби тощо.

Формула (3) дозволяє розраховувати розміри загального та групового ризику. При оцінці загального ризику величина N визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику – максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. Зокрема в групу можуть входити люди, які належать до однієї професії, віку, статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас суб’єктів господарської діяльності тощо.

Існує шкала порівняння ризиків смертності, яка вперше запропонована в роботі [1] для порівняння ризиків різного походження, для різних небезпек. Вона дає змогу провести також оцінку ризику за якісними показниками (табл. 1).

Таблиця 1.

Шкала порівняння ризиків смертності

Упорядкована шкала ризиків смертності

Низький

Середній

Високий

< 1*10-8

1*10-8

1*10-7

1*10-6

1*10-5

1*10-4

1*10-3

10-2

>10-2

зневажуваний

низький

Відносно низький

Середній

Відносно середній

Високий

Дуже високий

Екстремальний

            1                      2                      3                4                     5                 6            7                8

За цією шкалою можна оцінити фоновий ризик смертності українських громадян у побуті від нещасних випадків

Аналогічна шкала існує для оцінки професійного ризику. Кількісно професійний ризик теж можна оцінити за ймовірністю загибелі людини за одиницю часу, наприклад, за рік. Ризик загибелі у сфері професійної діяльності перебуває в межах від 1*10-4 на люд.рік (безпечні професії) до 1*10-2 (особливо небезпечні).

Категорія

Якісна оцінка безпеки професійної діяльності

Індивідуальний ризик, смертей/рік

I

безпечна

<1*10-4

II

прийнятна

від 1*10-4 до 1*10-3

III

небезпечна

від 1*10-3 до 1*10-2

IV

особливо небезпечна

> 1*10-2

Найнижчий рівень ризику смерті в швейній, взуттєвій, текстильній, харчовій і паперовій промисловості, вищій – у хімічній промисловості, на транспорті, в будівництві, сільському господарстві. До особливо небезпечних професій відноситься зокрема робота верхолазів-монтажників (в 10 разів вище прийнятного рівня), льотчиків-випробувачів (в 40 разів), льотчиків-винищувачів (в 65 разів). Соціально-неприйнятними для суспільства видами діяльності сучасної людини слід вважати особливо небезпечні професії, пов’язані з ризиком смерті більше ніж 1*10-2 1/люд.рік.

Якщо ризик R≥10-3, то відповідно до рекомендацій ВООЗ необхідно вживати заходи щодо забезпечення безпеки.

2.  Ризик, пов’язанийзі старінням системи

Ризик – величина не постійна і з часом змінюється, оскільки змінюються зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на систему.  Ризик, пов’язаний із старінням системи, має загальні особливості розвитку.

          Біологічні й технічні системи мають ряд спільних властивостей і розвиваються за однаковими законами, тому в більшості випадків їх можна характеризувати однаковими показниками. В технічних системах часто застосовують поняття надійності, під яким розуміють властивість об’єкта задовільно функціонувати протягом певного (визначеного) часу в заданому режимі та в заданих умовах використання і технічного обслуговування.

За аналогією, надійність людини як біологічної системи – це здатність людського організму, підтримувати свою життєдіяльність протягом певного часу (скажімо, 100 років) при певних умовах життєвого середовища ЖС (фізичні і  психічні навантаження, стан довкілля, побут) і при певному  рівні обслуговування (харчування, гігієна, медичне забезпечення тощо).