Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 36

·  ДСанПіН 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

·  ДСанПіН 5.5.6.009-98. Державні санітарні правила і норми. Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних класах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах.

Облаштування робочих місць, оснащених ПК, має забезпечувати:

·  належні умови освітлення приміщень і робочого місця, відсутність відблисків;

·  оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря і рівень його іонізації);

·  належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

·  врахування небезпечних та шкідливих чинників (електромагнітного випромінювання, іонізуючого випромінювання, шуму і вібрації та ін.)

Не можна розташовувати ПК в приміщеннях з „мокрими” технологічними процесами, а також поруч з ними, в приміщеннях підвалів і цокольних поверхів. Кількість комп’ютерів у приміщенні  обмежена його площею і об’ємом: на один ПК має припадати не менше 6 м2 площі і не менше 20 м3 об’єму приміщення.

Приміщення навчальних комп’ютерних класів (залів), повинні мати суміжне приміщення (лаборантську) площею не менше 18 м2 з двома  входами: в навчальне приміщення і в коридор (на сходову клітину).

Природне освітлення має проникати крізь вікна, зорієнтовані, як правило, на північ, або на північний схід і забезпечувати коефіцієнт природного освітлення (КПО) не нижче 1,5%. Розрахунки КПО проводяться у відповідності зі СНиП II-4-79.

Вікна приміщень з відеотерміналами повинні мати регулювальні пристрої для відкривання, а також жалюзі, штори, зовнішні козирки тощо.

Загальне освітлення має бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників, які розташовуються збоку від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору робітників. При розташуванні моніторів по периметру приміщення лінії світильників штучного освітлення повинні розміщуватися локально над робочими місцями. Рівень освітленості на робочому столі в зоні розміщення документів має бути в межах 300-500 лк. У випадку неможливості забезпечити такий рівень освітлення системою загального освітлення допускається застосування світильників місцевого освітлення.

Підлога всієї зони обслуговування ПК має бути покрита діелектричними килимами, або ж ізолюючими підстилками для ніг користувача.

 В навчальних класах, оснащених ПК, температура повітря повинна бути 19,5±0,50С, відносна вологість повітря 60±5%, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.

Ергономічна безпека користувача ПК залежить також від візуальних та емісійних параметрів монітора та інших складових ПК (системного блоку, клавіатури). Візуальні параметри - це яскравість зображення, контрастність,  мерехтіння, відблиски на екрані та багато інших характеристик. Неправильний вибір сполучення візуальних параметрів може викликати загальне та зорове стомлення, головний біль, зниження концентрації уваги, погіршення зору. Зоровий дискомфорт може проявлятися при використанні будь-яких типів екранів дисплеїв – на електронно-променевих трубках, рідкокристалічних, газорозрядних і електролюмінісцентних панелях. Справа в тому, що людське око сприймає лише середню яскравість монітору, в той час як електронний промінь „засвічує” кожну точку люмінофору один раз за період розгортки з миттєвою яскравістю, що значно перевищує середню яскравість монітора. Таким чином, ми піддаємо сітчатку власних очей мікроскопічним світловим „булавочним уколам”. З часом такі „вколювання” можуть викликати незворотні фізичні пошкодження ділянок сітчатки.

Емісійні параметри – це рівні електростатичного і електромагнітного полів, рентгенівського і ультрафіолетового випромінювання. Хоча скло монітора повинно відсікати ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі коротше 0,3 мкм, ефективним захистом може слугувати комп’ютерний фільтр, що відсікає випромінювання з довжиною хвилі менше 0,36-0,4 мкм.