Актуальність проблеми безпеки людини в сучасному суспільств. Ситуація з безпекою людини в Україні. Модель життєдіяльності людини. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності. Основні положення теорії безпеки людини. Класифікація небезпек, страница 25

Виходячи з того, що ймовірність Р– величина безрозмірна, ризик Rповинен вимірюватися в одиницях виміру потенційного збитку А.

Загальним виміром величини ризику (як збитку) для всіх небажаних подій служать гроші –  витрати на усунення негативних наслідків небажаної події, або кількість летальних наслідків на мільйон населення чи робітників.

Якщо наслідком небажаної події є смерть людини, то тоді ризик можна визначити як ймовірність подій зі смертельним наслідком за певний період часу:

R = n/N                                             (3)

 Наприклад, травматизм зі смертельним наслідком, пов’язаний з транспортом, 2004 року склав в Україні n = 9189 осіб, при загальній кількості населення держави N = 47,5 млн. чол. Тоді:  R = 9189/47500000 = 0,000193.

Як розуміти одержану цифру?

Вона означає, що в середньому за рік на кожен мільйон жителів України припадає 193 осіб, смертельно травмованих у дорожньо-транспортних пригодах. А індивідуальний рівень ризику смертельного травматизму у транспортних аваріях становитиме для громадянина України 0,000193 (рік-1) або 193*10-6 смертей/рік.

Якщо фактор ризику діє протягом часу t, а статистичні дані одержані за період часу T, то рівень ризику по відношенню до даного фактора ризику визначається за формулою:

R = n*t/(N*T)                                      (4)

Наприклад, ризик загинути у транспортній аварії протягом одного місяця в 12 разів менший, ніж за цілій рік: 193/12 = 15,8 осіб на 1 млн. жителів.

          Слід також враховувати, що протягом терміну, за який збираються статистичні дані, величина ризику змінюється.  Приміром,  кількість випадкових утоплень становила 2004 року в Україні n = 3913 осіб. Тоді ризик втопитися протягом року складає для середньостатистичного громадянина

Rріч = 3913/47500000 = 0,000082, тобто 82 жертва на 1 млн. за рік.

Однак, враховуючи, що пік утоплень припадає на купальний сезон - 3 літніх місяці, можна віднести цю цифру саме на ліній період року,  в інші місяці цей ризик практично нульовий.

В загальному випадку, реальний рівень ризику небажаної події для людини залежить від багатьох факторів: статі, віку, виду діяльності людини, місця її проживання, способу життя, звичок, періоду доби тощо.

Формула (3) дозволяє розраховувати розміри загального та групового ризику. При оцінці загального ризику величина N визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику – максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. Зокрема в групу можуть входити люди, які належать до однієї професії, віку, статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас суб’єктів господарської діяльності тощо.

Існує шкала порівняння ризиків смертності, яка вперше запропонована в роботі [1] для порівняння ризиків різного походження, для різних небезпек. Вона дає змогу провести також оцінку ризику за якісними показниками (табл. 1).

Таблиця 1.

Шкала порівняння ризиків смертності

Упорядкована шкала ризиків смертності

Низький

Середній

Високий

< 1*10-8

1*10-8

1*10-7

1*10-6

1*10-5

1*10-4

1*10-3

10-2

>10-2

зневажуваний

низький

Відносно низький

Середній

Відносно середній

Високий

Дуже високий

Екстремальний

            1                      2                      3                4                     5                 6            7                8

За цією шкалою можна оцінити фоновий ризик смертності українських громадян у побуті від нещасних випадків

Аналогічна шкала існує для оцінки професійного ризику. Кількісно професійний ризик теж можна оцінити за ймовірністю загибелі людини за одиницю часу, наприклад, за рік. Ризик загибелі у сфері професійної діяльності перебуває в межах від 1*10-4 на люд.рік (безпечні професії) до 1*10-2 (особливо небезпечні).