Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 56

Створити нову папку на диску ПК, у якій буде зберігатися проект.

Виконати пункт меню File | New або нажати праву кнопку на панелі керування. В, що з'явився при цьому вікні діалогу з ім'ям NEW необхідно вибрати тип файлу, у нашому випадку тип файлу називається MODEL.

По завершенню роботи з файлом моделі, його необхідно зберегти. Для цього треба виконати пункт меню File | Save As.. . В, що з'явився при цьому вікні діалогу знайти потрібну папку й увести ім'я файлу, що зберігає. Нажати ОК.

Створений у такий спосіб проект моделі на GPSS можна записувати на диск або завантажувати з диска. У підсумку по закінченні роботи із проектом у папці створюється 3 файли з розширеннями - *.gps, *.gpr і *.sim.

Робота з вихідними файлами моделі. У середовищі GPSS World робітником файлом є файл із вихідним текстом моделі *.gps, саме в ньому користувач може вводити текст програми мовою GPSS, інші ж файли проекту є результатом компіляції (моделювання) і виконання gps-файлу.

Створивши новий файл моделі й зберігши його на диск, можна приступати до роботи з gps-файлом, а саме - водити текст програми мовою GPSS, відповідно до варіанта свого завдання.

Моделювання. По закінченню уведення тексту програми, аналогічно компіляції проекту в Visual C++ і Delphi, необхідно запустити файл на моделювання. Це робиться за допомогою меню Command | Create Simulation (Ctrl+Alt+S). При цьому, необхідно пам'ятати про оператора  START А, що задає лічильник завершення подій, тому що не задавши в його поле числове значення, моделювання не відбудеться. По закінченні моделювання програма створює два файли - *.gpr і *.sim, у яких утримується інформація про результати виконання програми й моделювання.

Далі, залежно від типу завдання, необхідно задіяти додаткові вікна: пункт меню Window | Simulation Window; їхнє призначення буде описано нижче.

Завершення роботи із системою. Перед виходом із системи GPSS World необхідно записати проект на диск.

Пункт меню «File»

Команди

Опис

New

Створення нового файлу GPSS World

Open

Відкриття вже існуючого файлу GPSS World

Close

Закриття файлу GPSS World

Save

Збереження файлу GPSS World з існуючим ім'ям

Save As

Збереження файлу GPSS World з новим ім'ям

Print

Роздрукувати файл GPSS World

Print Setup

Вибір принтера

Exit

Вихід із системи моделювання GPSS World