Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 25

Варіант 4

Двохпроцесорна ОС обслуговує потік заявок, інтервали часу між заявками розподілені рівномірно: [3; 9] у хвилинах, час обслуговування заявок згідно експоненційного закону - Тоб=0,7 хв. у першому процесорі й - Тоб=0,8 хв. – у другому. Заявки надходять на вільний процесор. Якщо обидва процесори зайняті, заявка надходить у загальну чергу із числом місць, рівним двом. При відсутності вільних місць у черзі заявка не обслуговується. Визначити число місць у черзі, при якому 90% заявок будуть обслужені. Одержати загальні статистичні дані по двохпроцесорному модулі.

Варіант 5

Побудувати програмну модель мережного вузла. Вузол має вісім каналів, що працюють на прийом і передачу. Пакети даних надходять на вузол по одному з каналів через інтервали часу, розподілені за експонентним законом з інтенсивністю l=0,2. Пакети даних залежно від швидкості передачі можуть займати канал на час Ткан=40±20мс. Процесор, установлений на вузлі зв'язку визначає подальший маршрут пакета за час Тср=20±5мс, після чого пакет передається адресатові по одному з восьми каналів за час Ткан=40±20мс. Визначити середній час перебування пакета в мережному вузлі. Змінюючи параметри процесора домогтися, щоб максимальне число пакетів, що одночасно перебувають на вузлі зв'язку не перевищувало 5.

Варіант 6

Телефонна станція, що обслуговує абонентів, має 400 зовнішніх каналів зв'язку. Абонент, що виходить на зв'язок, займає один з каналів. Відомо, що інтенсивність телефонних дзвінків змінюється із плином дня. Результати статистичного дослідження станції відбиті в наступній таблиці:

Час доби

Закон розподілу інтервалів часу надходження дзвінків

Закон розподілу часу розмови

0ч00хв – 6ч. 00хв

Рівномірний. Тср=20±10 хв.

Рівномірний Тср=5±3хв.

6ч00хв – 8ч. 00хв

Рівномірний Тср=16±8 хв.

Рівномірний Тср=5±3хв.

8ч00хв – 17ч. 00хв

Експоненційний l=0.5

Нормальний m=7, s=3

17ч00хв – 22ч. 00хв

Експоненційний l=0.6

Нормальний m=16,s=5

22ч00хв – 00ч. 00хв

Рівномірний 18±9 хв.

Рівномірний Тср=5±3 хв.