Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 36

4 МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

Завдання 1.

На складальну ділянку цеху підприємства через інтервали часу, розподілені экспоненциально із середнім значенням 10 хв., надходять партії, кожна з яких складається із трьох деталей. Половина всіх вступників деталей перед зборкою повинна пройти попередню обробку протягом 7 хв. На зборку подаються оброблені й неопрацьовані деталі. Процес зборки займає всього 6 хв. Потім виріб надходить на регулювання, що триває в середньому 8 хв. (час виконання її розподілене експоненційно). У результаті зборки можлива поява 4% бракованих виробів, які не надходять на регулювання, а направляються знову на попередню обробку.

Змоделювати роботу ділянки протягом 24 ч. Визначити можливі місця появи черг і їхні тимчасово-часові-ймовірносно-тимчасові характеристики. Виявити причини їхнього виникнення, запропонувати заходу для їхнього усунення й змоделювати скоректовану систему.

Завдання 2.

На обробну ділянку цеху надходять деталі в середньому через 50 хв. Первинна обробка деталей виробляється на одному із двох верстатів. Перший верстат обробляє деталь у середньому 40 хв і має до 4% браку, другий відповідно 60 хв і 8% браку. Всі браковані деталі повертаються на повторну обробку на другий верстат. Деталі, що потрапили в розряд бракованих двічі, уважаються відходами. Вторинну обробку проводять також два верстати в середньому 100 хв. кожний. Причому перший верстат обробляє наявні в накопичувачі після первинної обробки деталі, а другий верстат підключається при утворенні в накопичувачі черги більше трьох деталей. Всі інтервали часу розподілені за експонентним законом.

Змоделювати обробку на ділянці 500 деталей. Визначити завантаження другого верстата на вторинній обробці й імовірність появи відходів. Визначити можливість зниження зачепила в накопичувачі й підвищення завантаження другого верстата на вторинній обробці.

Завдання 3.

На регулювальну ділянку цеху через випадкові інтервали часу надходять по двох агрегату в середньому через кожні 30 хв. Первинне регулювання здійснюється для двох агрегатів одночасно й займають близько 30 хв. Якщо в момент приходу агрегатів попередня партія не була оброблена, що надійшли агрегати на регулювання не приймаються. Агрегати після первинного регулювання, що одержали відмову, надходять у проміжний накопичувач. З накопичувача агрегати, що пройшли первинне регулювання, надходять попарно на вторинне регулювання, що виконується в середньому за 30 хв., а не минуле первинне регулювання надходять на повну, котра займає 100 хв. для одного агрегату. Усі величини, задані середніми значеннями, розподілені експоненційно.