Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 26

Промоделювати роботу телефонної станції й зробити висновки по ефективності її роботи.

Варіант 7

Реалізувати модель системи, представленої на малюнку:

Вхідні потоки підлеглі експонентному закону розподілу, а потоки обслуговування - нормальному. Протабулювати середній час знаходження заявки в системі Т1 і транзитний час Т2. Підібрати параметри потоків так, щоб у системі встановився стаціонарний режим, при якому від 10 до 15% заявок одержують відмову.

Варіант 8.

Багатозадачна операційна система виконує програми на одному процесорі, продуктивність якого 500±200 операції в секунду (залежно від типу операції). Програмні додатки за один цикл роботи процесора повинні виконувати 40±10 операцій. Програми надходять на виконання з інтенсивністю l=0.01. З імовірністю 0.1 після циклу обслуговування програма віддаляється з пам'яті. Всі програми, що надходять на виконання, мають однаковий пріоритет. Через інтервали часу, розподілені за нормальним законом (m=5хв, σ=90с), операційна система може виконати системну програму, що має абсолютний пріоритет вище, ніж будь-яка прикладна програма. Середнє число операцій, виконуваних операційною системою – 400±100 операцій. При якому числі програм система працює найбільше ефективно?

Варіант 9.

У магазині працюють три продавці, які обслуговують клієнтів за час, розподілений за нормальним законом (m=300з, σ=90с). Клієнти приходять у магазин з інтенсивністю l=0.4 (закон розподілу - експонентний). Якщо число клієнтів, що очікують обслуговування, перевищує 3 чоловік, до обслуговування підключається менеджер магазина, що витрачає на обслуговування 5±2 хв. Визначити середній час перебування клієнта в магазині. Якими параметрами повинен володіти магазин, для того, щоб обслужити 400 чоловік у день?

Варіант 10.

Обчислювальна система має вісім блоків пам'яті, чотири процесори й канал вводу-висновку. Заявки надходять від двох джерел через інтервали часу, розподілені за експонентним законом з параметрами l1=0.1, l2=0.2. Завантаження відбувається через канал вводу-висновку за час Тср=3±2с. Заявка займає один з восьми блоків пам'яті й очікує обслуговування на одному із чотирьох процесорів. Час обслуговування підкоряється нормальному закону розподілу з параметрами m=50з, σ=15. Обслужена заявка звільняє процесор і блок пам'яті одночасно. Результати обчислень передаються по каналі вводу-висновку за 2с. З імовірністю 0.1 заявка вимагає повторного виконання. Визначити середній і максимальний час перебування заявки в системі.