Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 44

Змоделювати 4 год. роботи системи. Визначити необхідну ємність накопичувачів перед всіма ЕОМ, коефіцієнти завантаження ЕОМ і функцію розподілу часу обслуговування завдань. Визначити продуктивність другої й третьої ЕОМ на рішенні фонових задач за умови, що одна фонова задача вирішується 2 хв.

Завдання 25.

У машинний зал з інтервалом часу 10±5 хв. заходять користувачі, що бажають зробити розрахунки на ЕОМ. У залі є одна ЕОМ, що працює в однопрограмному режимі. Час, необхідне для рішення задач, включаючи висновок результатів на печатку, характеризується інтервалом 15±5 хв. Третя частина користувачів після закінчення рішення своєї задачі робить висновок тексту програми на печатку (тривалість печатки 3±2 хв). У машинному залі не допускається, щоб більше семи користувачів очікували своєї черги на доступ до ЕОМ. Висновок програми на печатку не заважає проведенню розрахунків на ЕОМ.

Змоделювати процес обслуговування 100 користувачів. Підрахувати число користувачів, що не знайшли вільного місця в черзі. Визначити середнє число користувачів у черзі, а також коефіцієнти завантаження ЕОМ і принтера.

Завдання 26.

В обчислювальну машину, що працює в системі керування технологічним процесом, через кожні 3±1 с надходить інформація від датчиків і вимірювальних пристроїв. До обробки на ЕОМ інформаційні повідомлення накопичуються в буферній пам'яті ємністю в одне повідомлення. Тривалість обробки повідомлень на ЕОМ - 5±2 с. Динаміка технологічного процесу така, що має сенс обробляти тільки ті повідомлення, які очікували в буферній пам'яті не більше 12 с. Інші повідомлення вважаються загубленими.

Змоделювати процес надходження в ЕОМ 200 повідомлень. Підрахувати число загублених повідомлень і визначити коефіцієнт завантаження ЕОМ.

Завдання 27.

Обчислювальна система складається із трьох ЕОМ. З інтервалом 3±1 х. у систему надходять завдання, які з ймовірностями Р1=0,4, Р23=0,3 адресуються однієї із трьох ЕОМ. Перед кожної ЕОМ є черга завдань, довжина якої не обмежена. Після обробки завдання на першої ЕОМ воно з імовірністю Р12=0,3 надходить у чергу до другого ЕОМ і з імовірністю Р13=0,7 — у чергу до третього ЕОМ. Після обробки на друге або третьої ЕОМ завдання вважається виконаним. Тривалість обробки завдань на різних ЕОМ характеризується інтервалами часу: Т1=7±4 хв., Т2=3±1 хв., Т3=5±2 хв. Змоделювати процес обробки 200 завдань. Визначити максимальну довжину кожної черги й коефіцієнти завантаження ЕОМ.