Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 2

GPSS World заснований на засадах оригінальної мови комп'ютерного моделювання GPSS, яка замінила собою універсальну систему моделювання. Ця мова, розроблена в IBM Джеффрі Гордоном близько 1960 року, в свою чергу посприяла введенню важливих понять для інших мов моделювання, розроблених пізніше. GPSS World призначений для того, щоб дати відповіді на вищезгадані питання швидко, з найменшою кількістю зусиль, досягаючи найвищої надійності результатів. Візуалізація процесів моделювання в системі стилізована та вбудована в статистичну обробку результатів.

Наочність GPSS World дозволяє внутрішнім механізмам моделей бути показаними та зафіксованими в середовищі моделювання. Результат роботи GPSS World дозволяє досліджувати процес моделювання й управляти ним. Вбудовані засоби аналізу даних здатні обчислити довірчі інтервали та провести дисперсійний аналіз. Тепер з невеликими зусиллями ви зможете створювати та виконувати складні експерименти по оптимізації широкого кола систем за допомогою GPSS World.

Мета лабораторних робіт складається в поглибленні практичної підготовки студентів в області імітаційного моделювання систем з використанням моделюючої системи GPSS World. Ця система призначена для побудови моделей дискретних об'єктів, до яких належать і ОС.


1 МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН. ЗАСТОСУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСУ

1.1 Мета роботи

Набуття практичних навиків з алгоритмізації та програмування мовою GPSS експериментів з найпростішими системами масового обслуговування (СМО), які є типовими моделями функціонування однопроцесорних ЕОМ, каналів зв'язку абонентських пунктів тощо. Опанування методами генерації псевдовипадкових чисел із заданим законом розподілу за допомогою засобів мови моделювання GPSS.

1.2 Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

При підготовці до виконання лабораторної роботи студент повинен вивчити методи генерації випадкових чисел із заданим законом розподілу [1 – 4], принципи побудови програмних моделей СМО [1 – 3], описи об'єктів і керуючих команд мови GPSS, які наведені нижче. Передбачається, що заявки на обслуговування надходять до системи у випадкові або в детерміновані моменти часу. Випадковою або детермінованою величиною є також і час обслуговування заявки. Якщо пристрій зайнятий, то надіслані заявки обслуговуються за принципом "першою прийшла – першою обслуговувана".