Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 7

1.2.5 Призначення та використання функцій в GPSS

Для задання залежностей, які мають місце в стохастичних системах, програмні моделі GPSS широко використовують функції. Одна з цілей даної лабораторної роботи полягає в отриманні практичних навичок з використання функцій для задання законів розподілу випадкових величин для імітації на ЕОМ. В GPSS існує 5 типів функцій. Протягом лабораторної роботи будуть розглянуті безперервні та дискретні функції.

Функція задається рядком визначення функції й одним або декількома рядками наступності. Рядок визначення функції має вигляд:

ІМ'Я   FUNCTION  A,B

Операндом A є аргумент функції. Аргументом може бути будь-який стандартний числовий атрибут. Операнд B складається з символу, що означає тип функції (C – безперервна, D – дискретна), і кількості пар чисел: значень аргументу (Х) – значень функції (Y). Ім'я функції може бути числовим або символьним.

Відразу після рядка визначення функції розташовані рядки наступності функції. Основною одиницею даних в рядках наступності є пара чисел, розділених комою: значення аргумента Xi і відповідне цьому аргументу значення функції Yi. У рядках наступності вільного формату ці пари чисел розділяються символом "/":

X1,Y1/X2,Y2/ ... /XI, YI/ ... /Xn,Yn

Рядок наступності вільного формату обмежується за довжиною. Будь-яка пара чисел, що починається на деякому рядку, повинна закінчуватися на тому ж рядку. Для будь-якого формату запису значення аргументу Xi обов'язково повинні вказуватися в порядку зростання їх значень.

Дискретна числова функція є ступінчастою. Вона змінюється тільки при тих значеннях аргументу, які задані в рядках наступності. Значення дискретної функції обчислюється за наступним правилом: при X < X1 значення функції дорівнює Y1; якщо Xi-1 < X < Xi, воно дорівнює Yi; коли X > Xn – дорівнює Yn. Обчислене значення функції зберігається у її СЧА – FN. Отримати її значення можна звернувшись до FNj, де j – числове ім'я функції, або до FN$ім'я, якщо ім'я функції символьне. Всі Yi повинні бути цілим числами. Наприклад: