Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 14

NORM   FUNCTION   RN2,C25

0,-5/.00003,-4/.00135,-3/.00621,-2.5/.02275,-2

.06681,-1.5/.11507,-1.2/.15866,-1/.21186,-.8/.2725,-.6

.34458,-.4/.42074,-.2/.5,0/.57296,.2/.65542,.4

.72575,.6/.78814,.8/.84134,1/.88493,1.2/.93319,1.5

.97725,2/.99379,2.5/.99865,3/.99997,4/1,5

EXPON  FUNCTION   RN1,C24

0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915

.7,1.2/.75,1.38/.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3

.922,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2/.97,3.5/.98,3.9

.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8

Пуасоновскі потоки імітуються в GPSS за допомогою блоку GENERATE як потоки з експонентним розподілом інтервалів часу між подіями. Наприклад, наступний блок забезпечує імітацію пуасонівського потоку подій з 1/l = 150:

GENERATE 150,FN$EXPON

Значення нормально розподіленої випадкової величини, заданої середнім m і середньоквадратичним відхиленням d, в GPSS одержують на основі співвідношення X = Xн + m, де Xн – значення нормованої нормальної випадкової величини, отримане з функції NORM. Для обчислення цього співвідношення в GPSS може бути використана, наприклад, змінна, яка забезпечує одержання нормально розподіленої випадкової величини з m = 30, d = 4:

      GAUSS   FVARIABLE   30+4#FN$NORM

1.2.10 Застосування керуючих команд GPSS для зміни параметрів моделі та її дослідження в стаціонарному режимі

Відомо, що від початку процесу моделювання триває деякий час перед досягненням стаціонарного режиму (для одержання незміщених оцінок параметрів моделі). Виміри, отримані в перехідний період моделювання, потрібно стерти з пам'яті ЕОМ, щоб вони не впливали на подальшу статистику. Для цього зручно скористатися керуючою командою RESET, котра викликає обнулення відносного умовного часу моделювання й усіх накопичених раніше статистик, зберігаючи при цьому поточні стани та значення пристроїв, черг і датчиків псевдовипадкових чисел. Таким чином, виклик команди RESET спричиняє до зберігання стану моделі в момент обнулення лічильника та стирання з пам'яті ЕОМ накопичених статистик. Моделювання продовжується після скидання статистики лише викликом команди START. По завершенню моделювання на екран видаються характеристики моделі в стаціонарному режимі.