Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 19

Варіант 10

Промоделювати функціонування системної шини комп’ютера протягом 4000 одиниць модельного часу. До шини надходять заявки трьох типів на обмін даними – від процесора, від контролера прямого доступу до пам'яті, та від периферійних пристроїв. Інтервали часу між заявками кожного з трьох типів розподілені за експоненціальним законом з інтенсивностями відповідно l1 = 0.4, l2 = 0.5 і l3 = 0.8. Заявки займають шину на інтервали часу, рівномірно розподілені в діапазонах 2 .. 4, 4 .. 8, 10 .. 20 відповідно до типу заявки. Якщо шина зайнята, то заявки на обмін даними перебувають в окремих нескінченних чергах для кожного типу. Визначити середній час перебування в системі кожної з трьох видів заявок.


2 МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОканальних ПРИСТРОЇВ

іЗ ПЕРЕРОЗПОДІЛОМ ПОТОКів ЗАЯВОК

2.1 Мета роботи

Набуття практичних навиків з застосування засобів GPSS для моделювання багатоканальних систем.

2.2 Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

У роботі досліджуються однорідні багатоканальні пристрої (БКП), які можуть виконувати одночасне обслуговування двох і більше заявок. До них відносяться мультипроцесорні системи з однорідними процесорами, автоматичні телефонні станції тощо. При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити принципи побудови математичних і програмних моделей БКП [1 - 4], а також визначення таких об'єктів мовою GPSS, яке приведене в наступному підрозділі.

2.2.1 Моделювання багатоканальних пристроїв (БКП)

Студент має знати, що моделювання БКП виконується за допомогою блоків ENTER і LEAVE, кожен з яких має по два операнди. Операнд A задає символьне (або числове) ім'я БКП, та повинен бути обов'язково заданим. Операнд B означає кількість каналів, які будуть обслуговувати один транзакт. За замовчуванням B = 1, тобто кожен транзакт потребує лише один канал БКП для обслуговування. Значеннями операндів A і B можуть бути константи або СЧА.

Розглянемо фрагмент моделювання БКП:

          QUEUE    OCHER

          ENTER     BKP

          DEPART   OCHER