Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 22

Блок RETURN виконує для перерваного пристрою функції, аналогічні функціям блоку RELEASE для зайнятого пристрою. Коли транзакт потрапляє в цей блок, відбувається зняття переривання. Переривання знімається лише тим транзактом, яким воно було викликане. Блок RETURN має один операнд A, де вказується ім’я або номер пристрою, для якого знімається переривання.

Блок PRIORITY призначений для зміни значень пріоритетів транзактів, що потрапляють у цей блок. У полі A вказується значення пріоритету транзакта.

2.2.4 Операції з параметрами транзактів

За допомогою блоку ASSIGN A,B,C можна задати або змінити значення параметрів (Р1, Р2, ... Р100) транзактів. У режимі заміни (операнд C не вказується) при вході транзакта в блок ASSIGN параметру, номер якого задається операндом A, привласнюється значення, вказане в операнді B. Значеннями операндів А і В можуть бути константи або СЧА. Наприклад,

ASSIGN    3,25

ASSIGN    P3,FN$EXPON

У першому випадку при входженні транзакта в блок ASSIGN відбувається присвоєння параметрові P3 значення 25. У другому випадку номер параметру та його значення вказуються непрямо. На номер параметра вказує значення іншого СЧА транзакта (Р3). А значенням параметру буде поточне значення функції EXPON. Нехай при вході транзакта в блок ASSIGN P3 = 4, а FN$EXPON = 2, тоді відбудеться присвоєння параметру P4 значення 2 (непряма адресація).

Якщо блок ASSIGN використовується в режимі прирощування, й у першому операнді вказано " + ", то відбувається збільшення значення параметра на величину, вказану в операнді В. У випадку " – " відбувається зменшення. Наприклад,

ASSIGN   4+,Q5

ASSIGN   V2-,FN3

У першому випадку значення параметра P4 збільшується на величину, що дорівнює поточному вмісту черги № 5, у другому випадку значення параметра, номер якого визначається значенням арифметичної змінної 2, зменшується на величину, рівну цілому значенню функції FN3.

У режимі обчислення використовується операнд C, де вказується номер-ім’я функції. У цьому випадку виконуються наступні дії:

- обчислюється значення функції, вказаної у полі C;