Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 17

Варіант 3

Трипроцесорна обчислювальна секція виконує заявки, які надходять комп’ютерною мережею через інтервали часу, розподілені за експоненціальним законом з інтенсивністю l = 0.02. В системі заявки спершу проходять каналом, час перебування у якому залежить від довжини переданої інформації й рівномірно розподілений в інтервалі 20…40 одиниць модельного часу. Потім заявки стають у чергу на обслуговування. З черги заявка попадає на вільний процесор і виконується за інтервал часу, розподілений за нормальним законом з параметрами m = 280, s = 90. Після виконання через другий канал відбувається передача результатів за час, розподілений рівномірно в інтервалі 6…14. Визначити коефіцієнти використання всіх трьох процесорів окремо та середній час перебування заявки в системі (без урахування часу знаходження в каналі).

Варіант 4

Промоделювати роботу локальної обчислювальної мережі. До мережі щосекунди надходить тестове повідомлення, що направляється на один із трьох ПК, кожен з яких оброблює повідомлення за 3..5 секунд. Далі повідомлення надходить на сервер, який витрачає 2 секунди на його обробку. Після цього два принт-сервери друкують результати обробки повідомлень (за час, розподілений за нормальним законом з параметрами m = 9, σ = 2). 10% повідомлень на різних етапах втрачаються. Промоделювати роботу комп’ютерної мережі та згідно з результатами моделювання запропонувати заходи для її модифікації.

Варіант 5

Побудувати модель сервісного центру, в якому працюють три фахівця, що обслуговують клієнтів за час Т = 10 ± N хв, де N – номер консультанта. Потік клієнтів розподілений за нормальним законом з параметрами m = 8, σ = 2.3. За результатами моделювання визначити: чи досить консультантів у сервісному центрі; чому дорівнює середній час перебування клієнта в СЦ; яка максимальна довжина черги заявок.

Варіант 6

Створити імітаційну модель системи, представленої на малюнку. Вхідний потік і потоки обслуговуван­ня розподілені за експоненціальним законом.

Отримати гістограму розподілу та знайти середнє значення (Т) часу перебування заявок в системі. Пі­дібрати параметри системи так, щоб у системі встановився стаціонарний режим (тобто черга не збільшувалася з часом).