Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 45

Завдання 28.

Інформаційно-пошукова бібліографічна система побудована на базі двох ЕОМ і має один термінал для уведення й висновку інформації. Перша ЕОМ забезпечує пошук літератури по науково-технічних проблемах (імовірність звертання до неї - 0,7), а друга - по медичним (імовірність звертання до неї - 0,3). Користувачі звертаються до послуг системи кожні 5±2 хв. Якщо в черзі до термінала очікують 10 користувачів, то знову прибулі користувачі одержують відмову в обслуговуванні. Пошук інформації на першої ЕОМ триває 6±4 хв, а на другий 3±2 хв. Для встановлення зв'язку з потрібної ЕОМ і передачі тексту запиту користувачі витрачають 2±1 хв. Висновок результатів пошуку відбувається за 1 хв.

Змоделювати процес роботи системи за 8 год. Визначити середню й максимальну довжину черги до термінала, а також коефіцієнти завантаження технічних засобів системи. Як зміняться параметри черги до термінала, якщо буде встановлений ще один термінал?

Завдання 29.

У спеціалізованій обчислювальній системі періодично виконуються три види завдань, які характеризуються рівнями пріоритету: нульовим, першим і другим. Кожний новий запуск завдання оператор робить за допомогою дисплея, працюючи на ньому 50±30 с. Після запуску завдання воно вимагає для свого виконання 100±50 с часу роботи процесора, причому завдання більше високого пріоритету переривають виконання задач більше низького пріоритету. Результати обробки завдання виводяться на печатку без переривань протягом 30±10 с, після чого виробляється їхній аналіз протягом 60±20 с, і завдання запускається знову. Можна вважати, що при роботі дисплея й при висновку результатів на печатку процесор не використається. Змоделювати процес роботи системи за умови, що завдання другого рівня пріоритету виконується 100 разів. Підрахувати число циклів виконання інших завдань і визначити коефіцієнти завантаження технічних засобів системи.

Завдання 30.

Завдання на обробку даних, що надходять на ЕОМ, характеризуються заданим часом роботи процесора й умовно підрозділяються на короткі й довгі. Короткі завдання вимагають менш 6 хв. часу роботи процесора. Завдання надходять на ЕОМ через кожні 8±3 хв. і вимагають для своєї обробки 4±3 хв. часи роботи процесора. Короткі завдання вводяться в ЕОМ за допомогою дисплея за 3±2 хв. Дисплей залишається зайнятим коротким завданням до моменту закінчення видачі результатів на печатку. Короткі завдання мають абсолютний пріоритет над довгими при використанні процесора, тобто вони переривають виконання довгих завдань. Довгі завдання вводяться в ЕОМ за 8±5 хв. Після обробки на процесорі як коротких, так і довгих завдань виробляється висновок результатів на печатку протягом 2±1 хв. Одночасно на ЕОМ обробляється тільки одне завдання.