Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 32

                ADVANCE           30,20                     ;другий робітник, друга

                RELEASE            2

MANC   ASSEMBLE         2

                SEIZE                   3

                ADVANCE           50,20                     ;зборка двох деталей

                RELEASE            3

                TERMINATE      1

                START                  500

3.4 Порядок виконання роботи

У процесі виконання роботи необхідно промоделювати на GPSS одну із систем обробки інформації відповідно до заданого варіанта. Проаналізувати отримані результати, дати їхню інтерпретацію як показників ефективності функціонування досліджуваної системи.

Продумати заходу щодо поліпшення показників ефективності функціонування системи, що моделюється (підвищення продуктивності, поліпшення використання встаткування й т.д.).

3.5 Зміст звіту

Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

1) мету роботи;

2) завдання;

3) структурну схему моделюємої СМО з вказаними на ній параметрами моделі;

4) текст програми мовою GPSS, розбитий на логічні блоки, з коментарями;

5) результати моделювання (статистичний звіт, що виводиться на екран по завершенню імітаційного моделювання; гістограми заданих СЧА). Складаючи звіт, студент має звернути увагу на форматування результатів моделювання.

6) висновки, які не повторюють дослівно мету лабораторної роботи, а містять аналіз отриманих результатів моделювання. Також висновки щодо ефективності моделюємої системи та пропозиції по поліпшенню функціонування системи (вказати, при яких саме вхідних параметрах отримані оптимальні результати з моделювання).

3.6 Контрольні питання

1.  Привести приклади блоків GPSS, котрі використовуються  для створення копій транзактів.

2.  Яким способом можна організувати цикл за допомогою блоків ASSIGN і TEST?

3.  Привести приклади використання засобів GPSS для моделювання розгалужених процесів.

4.  Як відбувається моделювання пріоритетних дисциплін обслуговування заявок?

5.  Яким способом можна організувати синхронізацію паралельних процесів СМО?

ЗАДАЧІ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3