Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 33

Варіант 1

На пошту надходять поштові відправлення трьох типів: листи, бандеролі і посилки. Поштові відправлення надходять партіями через рівні інтервали часу – 3 години. В одній партії в середньому зустрічаються 120±20 листів, 70±15 бандеролей, 40±10 посилок. На обробку кожного з них оператор витрачає відповідно інтервали часу, розподілені по рівномірному закону – Т1=30±10, Т2=50±10, Т3=80±10 секунд. Задача операторів відсортувати пошту відповідно до напрямку. Коли усі поштові відправлення, що складають партію, оброблені, партія відправляється до главпоштамту однією машиною, яка витрачає на дорогу час, розподілений по нормальному закону з параметрами m=3 години, s=30 хвилин. Побудувати програмну модель роботи поштового відділення впродовж 12 годин і визначити кількість операторів, необхідних для сортування пошти. Визначити середній час перебування кореспонденції в поштовому відділенні.

Варіант 2

Побудувати програмну модель роботи багатопоточної програми на 4-х процесорній ЕОМ. При завантаженні програма створює 3 потоки, що працюють паралельно. Кожен потік впродовж одного циклу виконання потребує виконання 200±50 операцій (закон розподілу – рівномірний). З імовірністю 0.2 кожні 50мс може виникнути необхідність запуску ще одного потоку, виконання якого потребує 150±10 операцій, після чого потік знищується. Крім того, після завершення одного циклу роботи обслуговування програми, потрібно передати керування операційній системі, яка виконує число операцій, розподілене по нормальному закону (m=500, s=150). У процесі імітації визначити продуктивність процесорів, необхідну для того, щоб цикл обслуговування одного потоку в середньому не перевищував 500мс. Як параметр процесора взяти час виконання однієї операції. Побудувати програмну модель роботи програми впродовж двох годин.

Варіант 3

На нафтопереробний завод надходять состави з нафтою кожні 10±2 г. Один состав може містити 20±5 цистерн із нафтою. Цистерни надходять на переробку в один із трьох цехів. Час обробки однієї цистерни розподілено по нормальному закону з m=120хв., s=30. Порожні цистерни об'єднуються у состав та відправляються. Побудувати програмну модель роботи заводу впродовж місяця. Підібрати параметри цехів так, щоб завод зміг впоратись з вхідним потоком.