Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 4

Початкове значення лічильника завершення подій задається операндом A команди

START   A

Якщо протягом моделювання значення лічильника завершення подій буде дорівнювати нулю або менше, моделювання припиняється та видаються статистичні результати.

1.2.2 Керування тривалістю моделювання

Розглянемо два приклади, в яких блоки GENERATE, TERMINATE та START використовуються для керування тривалістю моделювання.

Мітка

Операція

Операнди

Мітка

Операція

Операнди

GENERATE

11

MAN

GENERATE

10

.......

.....

.......

......

Програма

.....

Програма

......

.......

.......

......

.......

TEMINATE

......

TERMINATE

1

GENERATE

105

START

200

FIN

TERMINATE

1

START

1