Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Моделювання систем", страница 35

Варіант 7

У складальний цех надходять деталі чотирьох типів з інтенсивностями відповідно l1=0.05, l2=0.1, l3=0.5, l4=0.4, (закон розподілу – експонентний). Зборка виробу здійснюється в чотири етапи. На першому етапі збираються проміжні вироби з деталей 1-го і 2-го типів. На другому етапі збираються проміжні вироби з деталей 3-го і 4-го типів. На третьому етапі вироби, отримані раніше, поєднуються в готовий виріб. Етапи перший і другий виконуються паралельно. На першому етапі працюють 5 робітників, кожен з них виконує збірку за час, рівномірно розподілений в інтервалі 40..60с, на другому етапі працюють 6 робітників за час 50..70с, на третьому – 10 робітників за час 120..150с. Побудувати програмну модель роботи цеху. Які з ділянок цеху вимагають зміни режиму роботи?

Варіант 8

Обчислювальна система має 4 процесори. Швидкодія кожного з процесорів – 5*106 операцій у секунду. Заявки надходять у систему по загальному каналу через інтервали часу, розподілені по експонентному закону (l=100). Час обслуговування в каналі розподіляється згідно з нормальним законом розподілу (m=0.03, s=0.005). Кожна заявка потребує виконання 4*104..80*105 операцій. З імовірністю 0.2 для заявки може знадобитись звертання до каналу передачі даних, яке триває 3 – 5мс. Після завершення обслуговування заявки через канал передаються результати за час 11 – 21мс. Побудувати програмну модель роботи системи впродовж години. Досягти оптимальної ефективності системи.

Варіант 9

Обчислювальна мережа складається з десяти комп'ютерів, об'єднаних за принципом "загальна шина". Швидкість передачі даних по мережі – 10 Мбіт/с. Кожен комп'ютер через інтервали часу, розподілені по експонентному закону (l=0.5), потребує звертання до мережі для передачі 4000..60000 біт даних. Якщо мережа зайнята, комп'ютер очікує обслуговування. З імовірністю 0.1 кожні 10с з кожного комп'ютера може надійти заявка з більш високим пріоритетом, яка припиняє обмін даних і вимагає передачі 5000..70000 біт даних. Побудувати програмну модель роботи мережі впродовж 8 годин. Визначити середній час очікування комп'ютерів при звертанні до мережі.

Варіант 10

Побудувати програмну модель роботи сортувального залізничного вузла, на який надходять потяги з п'яти напрямків через інтервали часу, розподілені по експонентному закону з інтенсивністю l=0.1 1/г. Кожен потяг складається з 30..50 вагонів. Одночасно на станції можуть знаходитися 7 потягів, що надійшли. Станція має 5 тупиків, у яких формуються нові потяги для відправки по одному з 5 напрямків. Вагони (одночасно по 5±4) з рівною імовірністю попадають в один із напрямків (за винятком напрямку, з якого вони прибули). На перегін вагона в один з тупиків потрібно 20±5хв. Одночасно перегоном вагонів займаються 3 тепловози. Якщо число вагонів, які готуються до відправки, досягло 40, потяг відправляється. Визначити середній час очікування вагона на станції та середню кількість потягів, що обслуговуються одночасно.